РИОСВ-Русе обявява два конкурса за Световния ден на влажните зони

РИОСВ - Русе обявява два регионални конкурса по повод Световния ден на влажните зони -  2 февруари. Единият е за изработване на проекти за значка.  В  него могат да се включат ученици от средния курс. Другият е за електронен банер и могат да участват младежи от горните класове на обучение. Конкурсът е за учениците  от областите Русе, Разград и Силистра. Участниците трябва да фокусират вниманието си върху влажните зони на територията на РИОСВ-Русе – Поддържан резерват „Сребърна“, рибарниците Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата.

Целта е да се провокира интереса  на младите хора да потърсят информация за  ролята на влажните зони, предостявяните от тях екосистемни услуги, значението им за намаляване на риска от бедствия и биологичното им разнообразие.  Проектите трябва да  имат  художествена и информационна стойност, креативност и практическа приложимост.

Проектите, придружени с информация за авторите да се изпращат по е-поща на инспекцията до 2 фувруари включително. Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени на 8 февруари 2017 г. на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Допълнителна информация за конкурсите е публикувана на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

            Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Темата на кампанията през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване риска от бедствия“.

В контекста на темата, е важно да се знае, че влажните зони предотвратяват или смекчават ефекта от наводнения върху прилежащите земеделски или урбанизирани територии, подхранват подземните води,  ограничават ерозията, пречистват водите и поддържат биологичното разнообразие, предоставят множество материални суровини и др.

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.