Пеликаните в „Сребърна“ започнаха да свиват гнезда

Къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна“ започнаха старателно да събират материал за оформяне на гнезда. В момента на наколната платформа и наземната част пребивават 60 птици от защитения вид. Около 10 екземляра са наблюдавани в разтопената част от езерото. Птиците са със силно зачервени гуши, което е белег за началото на брачния период. Очаква се с повишаване на температурите броят на птиците да се увеличи. Колонията на къдроглавия пеликан в Сребърна през последните няколко години се обитава от 70-80 двойки.

Оживление настъпва и при другите обитататели в резервата. Големи ята лебеди, водни кокошки и сиви чапли са наблюдавани през последните дни. Все още езерото е покрито с лед. Само около 1/3 от голямото водно огледало е разтопено.

Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на „Сребърна“ се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени птици с нехарактерно поведение. Ежедневно се поддържа връзка с Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра и се съобщава за обстановката в резервата.

На територията на ПР „Сребърна“ все още важат забраните за достъп на външни лица и любителски риболов, въведени със  заповед на Министъра на земеделието и храните. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.