РИОСВ-Русе обяви конкурс за комикс по повод Световния ден на околната среда

       РИОСВ-Русе обяви регионален конкурс за комикс по повод Световния ден на околната среда 5 юни. Конкурсът е предназначен за ученици от областите Русе, Разград и Силистра. Темата  е  „Хората към природата“. Участниците могат да разгледат всички аспекти на проблемите със замърсяването и опазването на околната среда, собствения принос,отношение и т.н.  Няма ограничение за използваните материали и техника. Проектите  трябва да съдържат 6 кватдратни комиксови панела, а буквите да са задължително печатни.

      Крайният срок за представяне на комиксите в инспекцията е 31 май, а победителите ще бъдат оповестени на  7 юни 2017 г. чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе.

       Партньор в организацията на конкурса е списание „КИК“ („Комикси, илюстрации и карикатури“). Победителите ще получат индивидуални предметни награди. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в списание „КИК“ и вестник „Форум – север“. 

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.