Експерти на РИОСВ-Русе помогнаха на бедстващи животни

Експерти  от РИОСВ-Русе участваха в четири акции за спасяване на животни в беда.  Сред тях са защитените от закона  бял щъркел, хвойнов дрозд и прилепи от вида ръждив вечерник.  Намерен бе дом и за  един  изгубен декоративен гълъб.

Сигнал за млад екземпляр от вида бял щъркел бе подаден от жител на с. Суходол, Силистренско. Птицата е била в добро видимо състояние и най-вероятно в началото на миграцията не е била укрепнала.  Щъркелът е изпратен в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Пак там са настанени 12 прилепа от вида ръждив вечерник, за които е получен сигнал от Силистра. Специалистите ще положат грижа за тях, тъй като при събуждането от зимен сън има опасност да не оцелеят при липса на храна през зимата. За хвойнов дрозд са сигнализирали жители на Русе. Птицата е намерена в двора на военна сграда  в града. Екземплярът е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Изпратен e за лечение в Стара Загора.

Декоративен гълъб от вида Русенски мъсърлия намери подслон при грижовен гълъбар. Чрез социалните мрежи експертите от РИОСВ-Русе намериха дом на красивата птица.

През последните 5-6 години се наблюдава ангажираност на гражданите за спасяване на животински видове, предимно птици. В случаите на намерени  птици, бозайници, земноводни или влечуги експертите на РИОСВ-Русе определят видовата му принадлежност и природозащитен статус. Бедстващият екземпляр  се изпраща до спасителния център в Стара Загора, а здравите животни се освобождават в природата. Когато бъде намерено бедстващо животно, трябва да се подаде сигнал в екоинспекцията. 

Повече за това какво да направим, когато намерим животно в беда.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.