С две акции експертите на РИОСВ – Русе се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“

Експертите на РИОСВ Русе се включиха в две акции в кампанията „Да изчистим България заедно“ тази година.

На 13 септември доброволци от екоинспекцията заедно с охраната на поддържан резерват „Сребърна“ и служители на кметство с. Сребърна почистиха местата за отдих защитената територия. Терените около туристическата инфраструктура в буферната зона на резервата бяха  по-чисти. Силно замърсени се оказаха местата за спортен риболов, които са в непосредствена близост до селището и към местността Канаричката, по границите на резервата. Множество пластмасови и стъклени, отпадъци от опаковки и консервни кутии  са събрани и извозени до контейнерите.

Голяма част от отпадъците попадат от сушата в езерото Сребърна. Те създават дискомфорт на обитателите на резервата и затрудняват почистването на водните площи.

На 15 септември заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов експерти на РИОСВ Русе и Регионална лаборатория при ИАОС почистиха лесопарк „Липник“.

По-малко количество отпадъци, за разлика от предходната година, когато бяха почиствани същите терени, отчитат експертите. Масово разпространени са отпадъците от стъкло и пластмасови опаковки. Най-фрапиращият боклук, на който се натъкнаха участниците в акцията в парка, бяха автомобилни гуми. Нерегламентирано сметище с битови отпадъци е констатирано в терените около ведомствени почивни станции. РИОСВ – Русе ще установи собствениците и ще даде предписания за почистването им.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.