Победители в националните конкурси на РИОСВ-Русе за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“

Победители в националните конкурси на РИОСВ-Русе за проекти на графичен знак (лого) ирекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

  • Победители в конкурса за проект на графичен знак (лого)

I во място – Антония Димитрова - докторант във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново.

  • II ромясто – Диян Джамбазов- графичен дизайнер, илюстратор, гр. Силистра.
  • III то място - Калина Кузманова - Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив.
  • Победители в конкурса за  проект на  слоган за Биосферен парк „Сребърна“ –

 

НЕ СА ИЗЛЪЧЕНИ

Победителите в конкурсите ще получат грамоти и предметни награди. РИОСВ-Русе ще се свърже с авторите за получаването им. 

Екипът на РИОСВ-Русе благодари на участниците в конкурсите и им пожелава крепко здраве, успехи и творческо вдъхновение!

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.