Експерт от Поддържан резерват „Сребърна“ участва в училище за екотуризъм в Италия

Експертът по биологично разнообразие в Поддържан резерват „Сребърна“ Момчил Петров взе участие в международно училище за орнитологичен и еко туризъм в Комакио, Италия. Градчето се намира до Делтата на река По и в рамките на едноименния биосферен парк.

Форумът се организира по линия на UNESCO. В него са участвали професионалисти в областта на туристическите услуги и биосферните паркове от Европа и Северна Африка. Целта на еко-училището е да се обмени опит и полезни практики в разработването на екологичен, вело и орнитологичен  туризъм, свързан с природните и културни дадености на биосферните паркове.

Практическите занятия са били свързани с посещение на музея на античната Делта на река По, наблюдение на птици във влажните зони и лагуната на Комакио. Общината успешно прилага концепцията на биосферните паркове на UNESCO, свързана с разумното използване на природните условия за икономическо развитие на региона. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.