Съставен е акт за незаконен риболов в поддържан резерват „Сребърна“

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на физическо лице по  Закона за защитените територии в поддържан резерват „Сребръна“.

Нарушението - навлизане с плавателен съд в акваторията в езерната част на Поддържан резерват (ПР) „Сребърна”,  е установено на 1 декември при наблюдение на защитената територия от административната сграда на резервата. Експертът по биолгогично разнообразие и служител по охраната са се  отправили със служебната лодка към нарушителя. Поискано е съдействие от  служители на РУ на МВР – Силистра за задържане и установяване на лицето, пребиваващо в акваторията на езерото. При достигане до мястото, е намерен  мъж, скрит под гумена лодка, на тръстиков остров във водното огледало. Намерени са празен найлонов чувал и скупчена рибарска мрежа с найлонови влакна.

Нарушителят и приспособленията за придвижване и уредите за незаконен риболов са  изведени от езерото. Иззети са надуваема лодка „Омега”, алуминиеви гребла с пластмасови лопати, пластмасова помпа за надуваема лодка и маркуч за помпата,  рибарски мрежи с найлонови влакна. Те ще останат на  съхранение в РИОСВ – Русе. Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размера на наказанието за установеното нарушение.

Съгласно разпоредбите на  Закона за защитените територии (ЗЗТ) в поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места и провеждането на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки.

В Плана за управление на Поддържан резерват „Сребърна“ изрично е записан текст за недопускане навлизането с лодки или дрги плавателни съдове, с изключение на лодките на управлението на ПР и лодките на организации, на които Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е възложило или разрешило да провеждат мониторинг, научни проучвания или дейности в ПР. Нарушителят не е представил разрешение за влизане, издадено по установения ред от министъра на околната среда и водите. 

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.