В ход е процедура за обявяване на нова защитена местност край Сребърна

Днес, в Административната сграда на РИОСВ-Русе в Поддържан резерват „Сребърна“ се проведе комисия за разглеждане на предложението, внесено от WWF за обявяване на нова защитена местност – ЗМ „Есетрите – Ветрен“. Това е част от процедурата, регламентирана в Закона за защитените територии. 

В Комисията участваха представители на вносителите на предложението, РИОСВ-Русе, Областна администрация – Силистра, Областна дирекция „Земеделие“, Община Силистра, ИАРА, РДГ- Русе, Областно пътно управление и др.

Бъдещата защитена територия представлява участък от река Дунав, в землището на с. Ветрен. С обявяването й се цели опазването на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени, с бързо течение на реката.

Съставен е протокол от проведената комисия, който ще бъде изпратен  в МОСВ. Предстои министърът на околната среда и водите да издаде заповед, в която ще регламентира режимите на бъдещата защитена местност. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.