Отличени са победителите в конкурса на РИОСВ - Русе и Община Силистра за любителска фотография

Директорът на РИОСВ - Русе инж. Цонка Христова и кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов отличиха днес любители-фотографи в съвместния конкурс, посветен на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО. Победителите получиха специални грамоти и предметни награди при откриването на кръгла маса в гр. Силистра по проект на РИОСВ - Русе, финансиран по Оперативна програма:  „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

В конкурса са се включили любители-фотографи от Силистра, Разград, Исперих и Пловдив, но отличените 5-има автори са от гр. Силистра. Те представят резервата „Сребърна“ като чудесно място  за развлечение и познавателен туризъм през  всичките сезони на годината.

На първо място е класирана Нина Петрова за кадъра „Разходка в резервата“. Второто място е за Тихомир Александров, който по артистичен начин е заснел езерото Сребърна. За нощен кадър над голямото водно огледало е присъдено трето място на  Теодор Димитров. На четвърто място е класирана снимката на Румяна Лебедова „Пеликани в полет“. Петото място е за  Никола Огнев - автор на зимен кадър от резервата.

Поддържан резерват „Сребърна“ е обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО от 1983 г. През 2017 г. е сертифициран като биосферен парк. Конкурсът за любителска фотография има за цел да се популяризира Сребърна не само като защитената територия, но и като обект на световното наследство.   Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1972 г.) е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Културната идентичност е неразривно свързана с природната среда, в която се е развивала. Както творчеството на човечеството често се вдъхновява от красотата на природното обкръжение, така и някои от най-красивите природни обекти носят белезите на хилядолетна човешка дейност.

Днес в списъка към Конвенцията са включени 1154 обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.