Изложба за обектите на ЮНЕСКО гостува в Природонаучния музей в с. Сребърна до края на ноември

До края на месец ноември посетителите в Природонаучния музей в с. Сребърна могат да разгледат гостуващата изложба с табла, дело на именития фотограф Иво Хаджимишев, представяща уникалността и красотата на български обекти на културното и природно наследство на  Организацията на обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО. Гостуващата изложба е част от инициативите на РИОСВ-Русе за отбелязване на 50- годишнината на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, приета на 16 ноември 1972 г.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната, от които три природни (Национален парк „Пирин“, Природен резерват „Сребърна“ и „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“, част от Национален парк „Централен Балкан“) и седем културни обекта (Боянска църква, Мадарски конник, Тракийска гробница в Казанлък, Скални манастири при село Иваново, Рилски манастир, Старият Несебър и Тракийска гробница при село Свещари).

Поддържан резерват „Сребърна“ е обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО от 1983 г., а през 2017 г. е сертифициран като биосферен парк.

Снимка: Иво Хаджимишев

Повече информация за Конвенцията и инициативите на инспекцията за отбелязване на годишнината е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/50-godishninata-ot-konventziyata-na-unesco

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.