РИОСВ-Русе бе домакин на първотото честване на Международния ден на бобрите в страната

„Международният ден на бобрите - 7 април за първи път се чества в страната. Добре е всяка година в Русе да бъде отбелязван този ден, за да можем да обсъждаме какво сме постигнали за защитата на това животно, както и с какво то ни е помогнало да възстановим силно нарушената от човека среда“.  Това каза при откриване на срещата д-р Николай Коджабашев – преподавател по зоология и опазване на фауната в Лесотехническия университет. Домакин на събитието бе РИОСВ-Русе, като участие взеха представители на институциите, еколози и природолюбители.   

„Датата 7 април не е случайна.  Тя е свързана с една велика жена Дороти Ричардс, отдала  живота си на бобрите, каза още д-р Коджабашев.  Родена през 1894 г., в продължение на 50 години се е занимавала с проблемите на американския бобър, но въпреки това е създала основите на възстановяването на много от неговите нови колонии, включително в Европа“.

Първите сведения за регистриране на  бобър у нас  датират от края на м. септември 2020 г., кагато служител на ДГС-Бяла Десислава Цветкова констатира паднала гигантска хибридна топола на брега на река Баниски Лом.  На 19 март 2021 г. екип от служители на същото горско стопанство намират втора „отсечена“ топола и странни следи от неизвестно зверче.  Чрез проучване, проведено през 2022 г. са установени над 32 находища на вида евроазиатски бобър (Castor  fiber), документирани с фотоматериали. Николай Кожабашев съобщи за наличието на 100 - 150 териториални семейни групи, включващи между 400 и 600 индивида, окупирали Дунавските острови, като най-високи концентрации има в Силистра, Русе и Никополския архипелаг по река Дунав. Хипотезите  за мистериозната, масирана поява на вида са няколко-принадлежността към дадена територия (автохтонност), конспирация за нелегален внос или „непредвидена услуга“ на румънските съседи.   

В света има два вида бобри-северноамерикански бобър и евроазиатски.  Те се считат за умели конструктори, хиидроинженери и  разумни лесовъди.  Имат структороопределяща роля за пълноводието на реките, биологичното разнообразие, богатата ихтиофауна  и др.

 Към настоящия момент еврозиатският бобър няма национационален природозащитен статут в България, тъй като се счита за изчезнал, но авторите на проучването са  задействали процедура по включването му в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) като строго защитен вид, която към настоящия момент е внесена в 48-то Народно събрание. Сред амбициозните цели на   д-р Николай Кожабашев и съмишлениците му са включване на вида и в Червената книга на България, в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ , разработване на Национална система за мониторинг на вида и План за действие за опазване на вида в България, реинтродукция в Южна България и по Черноморието, и създаване на общи стратегии за бъдещето на бобрите на Балканския полуостров и крайдунавска Европа.

 

Бобърът е вторият по големина гризач в света след Южно-американската капибара. Някой индивиди достигат до 150-160 см дължина с опашката и тегло от 25-30 кг.  Бобрите са уникални животни - могат да задържат въздух до 15 минути под вода, за което време да изминат почти 300 метра срещу средно силно течение. Имат уникална  гъста космена  покривка – 32-36 000 косъма, което му позволява да оцелява при екстремно ниски температури. Ако имат шанс да оцелеят, бобрите остават в семеен брак до края на живота си, който може да продължи до 20 и дори 24 години.

IMG 8841 IMG 8882 IMG 8850
Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.