Експертите на РИОСВ-Русе полагат грижи за млад бял щъркел в с. Сребърна

Служители на РИОСВ-Русе на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ полагат грижи за млад екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) в административната сграда на резервата. Птицата е паднала от гнездо в с. Сребърна, в което е имало два екземпляра, но единият не е оцелял.

Щъркелът е в добро общо състояние, без видими наранявания  и по тази причина е преценено, че не е необходимо изпращането му в Спасителния център в гр. Стара Загора. Само от РИОСВ-Русе от началото на годината там са изпратени за лечение и рехабилитация 8 птици от този вид.

За укрепването на птицата се полагат грижи, като охраната на резервата извършва риболов в границите на строителния обект „Западен канал с преливник“, представляващ малък буферен водоем, в северната част на резервата. През деня птицата се разхожда в двора на административната сграда на управлението на резервата, като се очаква до седмица да излети самостоятелно.https://www.youtube.com/@user-ld3iu7mj5x/videos

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.