Експерт на РИОСВ-Русе участва в конференция на ЮНЕСКО

Експертът по биологично разнообразие в ПР „Сребърна“ Момчил Петров взе участие в субрегионална среща в град Котор (Черна гора), в края на октомври. Срещата е организирана от офиса на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО във Венеция. Целта на форума е да се обсъдят идеи и предложения във връзка с изготвянето на регионален план за действие за Северна Америка и Европа за обектите на Конвенцията за световното наследство. Участие в срещата са взели представители на Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Гърция, Черна гора, Малта, Северна Македония Молдова, Румъния, Сърбия, Словения и  Турция.

Експертът на ПР „Сребърна“ е бил включен в работната група за обсъждане на превенцията на риска от бедствия и смекчаването на последиците от тях в контекста на обектите на световното наследство.

Поддържан резерват „Сребърна“ е един от трите обекта на Световното природно наследство на ЮНЕСКО в България заедно с НП „Пирин“ и резервати в НП „Централен Балкан“, които участват в серийния обект „Първичните и коренни букови гори в Карпатите и др. региони на Европа“. Периодично Центърът за световно наследство провежда процедура за докладване на състоянието на обектите на защита, под формата на е-въпросник. С цел отстраняване на слабостите в управлението на обектите на Конвенцията, констатирани при последното докладване, се изготвя регионален план за действие, който ще се изпълнява през следващото десетилетие.

В резултат на проведената среща са изготвени предложения, които да бъдат включени в плана за действия.

 

 

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.