Приключва строителството на канала в Сребърна

Приключват строителните дейности  на обект „Западен канал с преливник“  на територията на поддържан резерват „Сребърна“. По този повод ще се проведе публична церемония на 29 ноември, от 11 ч. в западната част на резервата.

Каналът  е с дължина 2165 м, като към него е изграден бетонов преливник. Целта на съоръжението е да подпомогне естествената циркулация на водата в езерото Сребърна при високи стоежи на река Дунав, което ще окаже благоприятно природозащитното въздействие на целевите природни местообитания и популациите на консервационно значимите видове в резервата.

Строежът на западния канал е най-важната дейност на проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, изпълняван от Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе. Той е финансиран от Оперативна програма:  „Околна среда 2014 – 2020 г.” и се реализира в рамките на 48 месеца – от декември 2019 г.  до края на настоящата година.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.