На пресконференция ще бъдат представени резултатите от проекта на РИОСВ-Русе в Сребърна

Резултатите от проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват  „Сребърна” ще  бъдат представени на пресконференция в. Силистра. В нея ще вземат участие членове на екипа, реализирал проекта, представители на местната власт и заинтересованите институции.

Пресконференцията ще се проведе на 20 декември 2023 г., от 11 ч., в  , в зала „Дунав“, на хотел „Дръстър“, гр. Силистра.

Проектът е реализиран от РИОСВ – Русе за период от 48 месеца на територията на поддържан резерват Сребърна. Той е финансиран по Оперативна програма Околна среда  2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ и е на стойност 9 048 822,19 лева, от които 85 % средства на ЕФРР (7 691 498,86 лв.) и 15% (1 357 323,33 лв.) национално съфинансиране.

Основните дейности са свързани с изграждане на западен канал, реконструкция и рехабилитация на прилежащи съоръжения, закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня и кочки, проучване на хранителната база на голям воден бик, зарибяване на езерото Сребърна, поддържащи дейности в пеликанската колония и др. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.