Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявяви конкурс за приложна творба за изработване на макети на птици

Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, е обявен конкурс за изработване на птици.

Обекти на конкурса са птиците, обитаващи Поддържан резерват Сребърна”. Те могат да бъдат изработени с помощта на приложна техника по избор на участниците-оригами, декупаж, малка пластика и др.  Желателно е при изработката на творбите да бъдат използвани отпадъчни материали.

Конкурсът е предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в три възрастови групи. Конкурсните творби  трябва да се изпращат в РИОСВ-Русе на адрес:  гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе,  придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес до 22 май 2014 г. Резултатите  ще бъдат обявени на  29 май 2014 г.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба по време на честванията на годишнината от природозащитните дейности в  ПР „Сребърна”.

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.