22 май е обявен за Международен ден на биологичното разнообразие

Международният ден на биологичното разнообразие - 22 май е провъзгласен от Организацията на обединените нации, с цел да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа по въпросите на биологичното разнообразие. На този ден през 1992 г. Общото събрание на ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.

Темата на Международния ден на биологичното разнообразие за 2014 г. е „Островно биоразнообразие“. Островите и обграждащите ги крайбрежни водни зони представляват специфични по рода си екосистеми, обитавани често от растителни и животински видове, които не могат да бъдат видяни никъде другаде по света. Изолираността и специфичните условия са довели до развитието на уникални растителни и животински съобщества. Това биологично разнообразие определя културната идентичност и обезпечава съществуването на 600 милиона островни обитатели – една десета от световното население. 

РИОСВ-Русе посвети открит урок в ОДЗ „Синчец” - кв. „Средна кула”, с участието на деца от подготвителна група „Звънче” на Международния ден на биологичното разнообразие. 

Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и ръководството на детското заведение.

За отбелязване на международната кампания и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” инспекцията обяви конкурс за приложна творба за изработване на макети на водоплаващи птици.

До настоящия момент са постъпили 27 творби, от които 5 макета, 13 оригами и  7 апликации на ученици от гр. Русе, гр. Силистра и гр. Нова Загора (област Сливен).

IMG 5304 - Copy IMG 5308 - Copy IMG 5303 - Copy

Резултатите от конкурса ще бъдат ще бъдат обявени на 29 май 2014 г. 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.