Logo
Печат на тази страница

От 24 май е разрешен спортният риболов в ПР „Сребърна”

Директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям издаде заповед, с която от 24 май  2014 година разрешава извършването на спортен риболов в Поддържан резерват „Сребърна”.

Участъците, които любителите на риболова могат да използват са: от почивен дом „Сребърна” в землището на село Сребърна, в южна посока по протежение на 400 метра до местността „Канаричката” и брега на река Дунав в границите на резервата. Придвижването до тези места може става само по маркираните пътеки.

Право да ловят риба имат физически лица, които притежават заверен билет за любителски риболов, който се представя на контролните органи. Любителите следва да използват не повече от една въдица (пръчка) с монтирани до два броя куки (единични, двойни или тройни).

Риболовът може да се извършва само в светлата част на денонощието, като максимално допустимото количество на ден е до 3 килограма риба.

Контрол за спазване на заповедта ще осъществява охраната на ПР „Сребърна”. Любителите-риболовци са длъжни да не замърсяват с отпадъци околната среда и да спазват разпоредбите на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на ЗЗТ.

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.