Класирани са приложните творби в конкурса на РИОСВ-Русе за Деня на биоразнообразието

Комисия в състав експерти-биолози на РИОСВ-Русе и гост-оценители класираха постъпилите 28 приложни творби за конкурса, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май. Обект на конкурса са водоплаващите птици, обитаващи Поддържан резерват „Сребърна”. Сред тях има макети на най-популярните видове - къдроглав пеликан, белоока потапница, ням лебед и др.

Победители в индивидуалните участия са възпитаници на учебни заведения в Силистра - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ПГСУАУ „Атанас Буров”, а в колективните творби фаворити са ученици от СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ” - гр. Русе. Макар, че конкурсът е регионален, интерес към него са проявили възпитаници от НУ „Любен Каравелов” гр. Нова Загора, област Сливен.

Конкурсът за изработка на макети на водоплаващи птици се реализира в  изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. ”.

Пълният списък с отличените автори е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес:  http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.