Започват дейностите по рехабилитация и изграждане на туристическата инфраструктура в ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом”

На 13 юни 2014 г. с публична церемония се даде началото на дейностите по рехабилитация и възстановяване на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура в Поддържан резерват „Сребърна” и изграждане на тази в Резерват „Бели Лом”.

Едновременно с това ще започне изграждане на понтонен кей/лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” в езерото Сребърна и ремонт/отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др. на противопожарните пътища в резервата.

Тези три дейности са от частта „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” напроект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, по приоритетна ос 3”, който се изпълнява от Регионална инспекция по околната серда и водите – Русе.

     Предвижда се изцяло да се възстановят монтираните  през 2005 г. съоръжения - пейки, беседки, мостчета, кошчета за боклук и химически тоалетни, които да създават комфорт и добри възможности на посетителите в  ПР „Сребърна”. За резерват „Бели Лом” са предвидени мероприятия по възстановяване местата за отдих по две екопътеки.  Ще се извърши още окосяване на тревиста растителност около местата за отдих, обезпаразитяване, механично отрязване на издънки и  храсти по повърхността на екопътеките.

      Нова лодкостоянка ще бъде изградена на мястото на съществуващ полуразрушен наколен понтон в ПР „Сребърна”. Предвидената конструкция няма да се повлиява от водното ниво в езерото, като същевременно ще създава възможност за целогодишно ползване за ниски плавателни съдове с цел удобно качване и слизане на обслужващия персонал и научни специалисти.

Възстановителни и рехабилитационни работи ще бъдат осъществени по източния и западния противопожарен път чрез отстраняване местата с пропадания на пътя, възстановяване на земни канавки и отпушване и почистване на водостоци на територията на ПР „Сребърна”.

Очаква се избраният изпълнител „Стройпроект” ООД гр. Силистрада приключи трите дейности в рамките на 45 дни.

 

 

 

 

 

Оценете
(0 гласа)
нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.