МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

  • Прочетена: 147 пъти
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални…
Продължава...

Над 20 000 шаранчета обогатиха рибните запаси в езерото „Сребърна“

  • Прочетена: 162 пъти
Трето поред зарибяване с  местен вид риба е осъществено вчера на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Над 20 хиляди бройки от вида див шаран са освободени във водните площи в  района на понтонния пристан. Зарибяването на езерото Сребърна е част от дейността „Проучване на хранителната база на голям воден бик“,  на изпълнявания проект от РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна…
Продължава...

Съвместен конкурс кани любители фотографи от страната в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 150 пъти
РИОСВ-Русе, Община Силистра и Природонаучния музей в с. Сребърна канят любители фотографи да се включат в Национален конкурс на тема: „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“. Инициативата е посветена на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО. Целта на конкурса е хора от всички възрасти…
Продължава...

Приключи конкурсът на екоинспекцията за детска рисунка за Световния ден на влажните зони

  • Прочетена: 245 пъти
Успешно приключи конкурсът за детска рисунка на РИОСВ-Русе  по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари, с тема:  „Сребърна през четирите годишни сезона“. В надпреварата се включиха ученици в две възрастови групи от трите области, като до предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 187 рисунки. Екип на екоинспекцията, в който се включиха специалисти по биологично разнообразие внимателно оцени…
Продължава...

Нови плаформи за пеликаните са изградени в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 183 пъти
По проект на РИОСВ-Русе, финансиран  от  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, са изработени 3 нови платформи във водните площи на поддържан резерват „Сребърна“.  Една от тях е комбинирана – между платформа и понтон, а другите две са само понтонни. Изработката на новите платформи е част от поддържащите дейности в колонията на къдроглавия пеликан. По проекта са заложени …
Продължава...

Световният ден на влажните зони се отбелязва на 2 февруари

  • Прочетена: 213 пъти
Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони. Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за…
Продължава...

Бракониерски мрежи са извадени от езерото „Сребърна“ вчера

  • Прочетена: 231 пъти
Охранителите на Поддържан резерват „Сребърна“ са извадили 3 бр. рибарски мрежи с  обща дължина от 150 метра от водните площи  на защитената територия вчера, 6 януари. Извършителят е неизвестен, а нарушението е констатирано  в локва „Бабушко блато“ при  при ежедневния  обход на резервата.  Незаконните уреди за риболов са извадени от езерото и са  на съхранение в административната сграда. В отговор…
Продължава...

Съставен е акт за незаконен риболов в поддържан резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 204 пъти
Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на физическо лице по  Закона за защитените територии в поддържан резерват „Сребръна“. Нарушението - навлизане с плавателен съд в акваторията в езерната част на Поддържан резерват (ПР) „Сребърна”,  е установено на 1 декември при наблюдение на защитената територия от административната сграда на резервата. Експертът по биолгогично разнообразие и служител по…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.