Обявен е ежегодният конкурс за общини, кметства, училища и детски градини „Обичам природата и аз участвам“

  • Прочетена: 365 пъти
Министерството на околната среда и водите обяви старта на Националната кампания „За чиста околна среда 2020 г.“. В нея могат да се включат общини, кметства, държавни и общински училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие и обединени детски центрове с проекти за озеленяване, закупуване на спортни уреди, създаване на нови паркови пространства, изграждане на зони за отдих, ремонт…
Продължава...

РИОСВ - Русе обяви ученически конкурс за Световния ден на влажните зони

  • Прочетена: 173 пъти
РИОСВ - Русе обяви конкурс за рисунка по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари. Конкурсът се провежда под надслов „Биоразнообразието във влажните зони – защо е важно“. В него могат да участват възпитаници на учебните заведения в Русе, Разград и Силистра. Няма ограничение за използваните материали и техника. Напредналите в компютърните технологии могат да представят проект на…
Продължава...

Тундрови лебеди са наблюдавани по време на Среднонозимното преброяване на птиците по поречието на р. Дунав

  • Прочетена: 113 пъти
Тундрови лебеди (Cygnus columbianus) са наблюдавани по време на Среднозимното преброяване на птиците по поречието на р. Дунав, в района на с. Пиргово (Община Иваново), провело се в периода 9-12 януари. За поредна година експертите на РИОСВ-Русе съвместно с представители на  Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) участваха в международната инициатива, в участъка от с. Батин до гр. Русе,…
Продължава...

РИОСВ-Русе ще изпълнява нов проект в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 104 пъти
РИОСВ - Русе е бенифициент по нов проект, който се финансира по Оперативна програма Околна среда  2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“. Проектът е с наименование „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват  „Сребърна”, на стойност 8 532373,00 лева, от които 85 % средства…
Продължава...

Съставени са три акта за нарушения на режимите в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 140 пъти
Актове за установяване на административни нарушения са съставени на три лица за констатирани нерегламентирани дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ в края на миналата седмица. Два от тях са за извършване на любителски риболов на нерегламентирано място. Съгласно Плана за управление на защитената територия има определени четири местности, в които любителите могат да упражвяват това занимание. Това са местностите…
Продължава...

15 ноември 2019 г., РИОСВ-Русе отличи трима участници в Конференцията „Река Дунав – европейският път на България“.

  • Прочетена: 107 пъти
РИОСВ-Русе отличи трима участници в Ученическата конференция под надслов „Река Дунав – европейският път на България“, състояла се в Регионален исторически музей на 15 ноември 2019 г. Това са: „ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ ПО ДУНАВСКИЯ ПЪТ“, с автор Михаела Ганчева, X клас, СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе; „В СЛУЖБА НА ДУНАВСКИЯ ВОДЕН ПЪТ“, с автор Милка Костова, IX клас, СУЕЕ „Св. Константин…
Продължава...

Картирани са всички вековни дървета на територията на РИОСВ-Русе

  • Прочетена: 198 пъти
Всички вековни дървета в териториалния обхват на РИОСВ-Русе са картирани. Дейността приключи в началото на седмицата и се реализира по проект на Министерството на околната среда и водите.  С помощта на геодезист са засечени и точните GPS координати. Вековните дървета по смисъла на Закона за биологичното разнообразие са защитени обекти. За тях грижа полагат собствениците на имотите, в които се…
Продължава...

Експерт от Поддържан резерват „Сребърна“ участва в училище за екотуризъм в Италия

  • Прочетена: 159 пъти
Експертът по биологично разнообразие в Поддържан резерват „Сребърна“ Момчил Петров взе участие в международно училище за орнитологичен и еко туризъм в Комакио, Италия. Градчето се намира до Делтата на река По и в рамките на едноименния биосферен парк. Форумът се организира по линия на UNESCO. В него са участвали професионалисти в областта на туристическите услуги и биосферните паркове от Европа…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.