Отбелязваме Деня на Земята с кампания в защита на биологичните видове

  • Прочетена: 126 пъти
Мотото на инициативите за Деня на Земята 22 април – „В природата нищо не съществува само“ (Рейчъл Карсън[1], 1962), акцентира върху това, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в сложната мрежа на живота. Тазгодишното издание на Деня на Земята насочва вниманието на световната общественост към темповете на изчезване на видове диви животни и…
Продължава...

Диви животни са обезпокоили къдроглавите пеликани в резервата Сребърна

  • Прочетена: 147 пъти
Диви животни са навлезли в колонията на къдроглавия пеликан в поддържан резерват „Сребърна“ в началото на седмицата. В резултат на това гнездящите на земята птици са се подплашили и са се преместили в източна посока в старото гнездилище. Останалите птици с излюпените и поотраснали пеликанчета са на наколните платформи. Навлизането на дивите животни е регистрирано чрез системата за видеонаблюдение. Експертите…
Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 141 проверки през първите два месеца на годината

  • Прочетена: 147 пъти
РИОСВ - Русе извърши 141 контролни проверки през януари и февруари. 51 от тях са планови, а 90 – извънредни. Това сочат данните от обобщения отчет за контролна дейност от началото на годината. Броят на проверените обекти е 114. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатираните нередности.  За установени административни нарушения на екологичното законодателство…
Продължава...

Първите пеликанчета се излюпиха в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 109 пъти
Излюпиха се първите пеликанчета тази година в колонията на защитения вид в поддържан резерват „Сребърна“. Експертите са наблюдавали малките чрез зрителни тръби и системата за видеонаблюдение през почивните дни. Вероятно малките са поколение на първата група от около 10 двойки, които загнездиха в колонията през февруари. Все още е трудно да се определи броят на малките, тъй като метеорологичните условия…
Продължава...

Не са констатирани посегателства в находищата на пролетната циклама

  • Прочетена: 133 пъти
При проверките за оценка на състоянието на двете защитени местности, опазващи пролетната циклама (Cyclamen coum), не са установени следи от посегателства, бране или изкореняване на ценния вид. Експертите на РИОСВ-Русе са обходили териториите на ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ в с. Осенец (община Разград) и ЗМ „Находище на пролетно ботурче-Бреница“ – с. Бреница (община Тутракан). В момента защитеното растение е…
Продължава...

РИОСВ-Русе призовава да не се берат диворастящи пролетни цветя

  • Прочетена: 158 пъти
РИОСВ-Русе призовава гражданите да не берат пролетни горски цветя. Меката зима благоприятства по-ранния цъфтеж на кокичета, минзухари, синчец и циклами. Тези растителни видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Част от тях, като пролетната циклама попада и под защитата на Вашингтонската конвенция (CITES). На територията на РИОСВ-Русе има богати находища от протлетни цветя. Те срещат в горските местности, в…
Продължава...

Установено е поредно посегателство върху системата за видеонаблюдение в резервата „Сребърна“

  • Прочетена: 125 пъти
Територията на поддържан резерват „Сребърна“ отново стана обект на безочливо посегателство върху изградената система за видеонаблюдение. От района на южния шлюз и местността „Фазанарията“ са откраднати 6 бр. камери и техническо оборудване. Нарушена е и целостта на защитните ограждения и са взломени заключващите механизми. Посегателството е установено в ранните часове на 8 февруари, когато охраната е извършвала ежедневните обходи. Веднага…
Продължава...

Броят на двойките къдроглави пеликани в Сребърна нарастна

  • Прочетена: 149 пъти
Броят на двойките в колонията на къдроглавите пеликани в поддържан резерват „Сребърна“ достигна до около 50. В момента новосформираните  усърдно строят гнезда от тръстика и се подготвят за размножителен период. Първите двойки долетяха в колонията в средата на януари. От наблюдение на поведението на птиците, може да се съди, че има снесени яйца. При благоприятно стечение на обстоятелствата се очаква…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.