РИОСВ-Русе обяви конкурс за комикс по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

  • Прочетена: 1985 пъти
РИОСВ-Русе отправя предизвикателство към учениците от областите Русе, Разград и Силистра, да участват в конкурс за изработване комикс на тема „Истории в езерото”. Конкурсът е посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари, чието мото през 2015 г. е „Влажните зони за нашето бъдеще-присъедини се!”. Комиксите могат да съдържат до 5 рисунки в максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с…
Продължава...

Плановете за управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Защитена местност „Пеликаните” са изпратени за утвърждаване от министъра на околната среда и водите

  • Прочетена: 618 пъти
Актуализираният План за управление на ПР „Сребърна” и новият план на ЗМ „Пеликаните” (бивша буферна зона на резервата) са изпратени в МОСВ за утвърждаване от министъра на околната среда и водите. Това е част от процедурата, регламентирана в Закона за защитените територии и специализирана наредба. Плановете за управление на резервата и на защитената местност са разработени в изпълнение на проект…
Продължава...

Всички водни площи в резервата „Сребърна” са замръзнали

  • Прочетена: 1969 пъти
Всички водни площи на територията на ПР „Сребърна” са покрити с лед, с дебелина 7-8 см. Незамръзнали са само малки ивици в местността „Бабушко блато”, където се наблюдават струпвания на екземпляри от вида белочела водна кокошка. Нивото на водата е 295 см. Експертите на РИОСВ – Русе предупреждават гостите в резервата и местните жители да не практикуват риболов върху леда…
Продължава...

Данните от експертната система за отчитане на водните нива са достъпни на интернет страницата на Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 725 пъти
Данните, постъпващи от монтираната в края на месец август 2014 г. експертна система за отчитане на водните нива и температурата при северен и южен шлюз на Поддържан резерват „Сребърна”, са достъпни на интернет страницата на адрес: http://www.srebarnalake.com. Стойностите се предават към сървъра в управлението на резервата до 12 часа след тяхното измерване. В случай, че няма промяна, те не се…
Продължава...

Езерото Сребърна се покрива с тънък лед

  • Прочетена: 2083 пъти
Вследствие ниските температури през последните дни всички водни площи в периферията на Поддържан резерват „Сребърна” са покрити с 2 см лед. Очаква се до дни ледената пелена да обгърне и голямото водно огледало. Обстановката в резервата е спокойна, не се наблюдава движение на птици. Нивото на водата в езерото е 295 см., а на южния шлюз при захранващия канал е…
Продължава...

Обсъден е проектът на актуализирания план за управление на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2233 пъти
На 11 декември 2014 г. в Природонаучния музей с. Сребърна се проведе обществено осъждане на актуализирания план за управление на ПР „Сребърна”. Участваха представители на Министерство на околната среда и водите, на РИОСВ-Русе като бенефициент и възложител, на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, на Фондация „Льо Балкан”, WWF-България, Българска фондация „Биоразнообразие”, местното население и др. Актуализацията на…
Продължава...

Проведено е обществено обсъждане на Плана за управление на Р „Бели Лом”

  • Прочетена: 2383 пъти
На 8 декември 2014 г. в кметство с. Кривня, община Ветово се проведе обществено обсъждане на проекта на Плана за управление на Резерват „Бели Лом”. Документът е разработен от „П-Юнайтед” ООД в изпълнение на  проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. На общественото обсъждане присъстваха представители…
Продължава...

Изготвен е проектът на актуализирания План за управление на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2221 пъти
Във връзка с изпълнение на проект на РИОСВ-Русе с наименование „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, екип на обединение „Сребърна-Бели Лом” гр. Русе е разработил проект на актуализиран план за управление на ПР „Сребърна”. Текстът на Плана можете да видите тук, както и на адрес: www.sreburna.eu. …
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.