Изградена е лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 2059 пъти
В Поддържан резерват „Сребърна”, на мястото на съществуващия полуразрушен наколен понтонв местността „Пристана на лодките”, е изграден  нов понтонен кей/лодкостоянка.  Комисия, съставена от експерти на РИОСВ-Русе,  прие на 17 октомври  работата на изпълнителя „Стройпроект” ООД гр. Силистра. Новата лодкостоянка е изградена на мястото на съществуващ полуразрушен наколен понтон. Конструкцията й няма да се повлиява от водното ниво в езерото, като…
Продължава...

Доставени са три химически тоалетни за удобство на посетителите на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2297 пъти
Три броя химически тоалетни са доставени и монтирани на обособените места за отдих по Западния противопожарен път в района на ПР „Сребърна”. Това е част от категорията мероприятия „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., изпълняван от РИОСВ-Русе.…
Продължава...

Гнездовият период на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна” премина успешно

  • Прочетена: 2068 пъти
Гнездовият период на къдроглавия пеликан в Поддържан резерват „Сребърна” премина в спокойна обстановка, без отчетени неблагоприятни фактори, които да го компроментират. В началото на 2014 г., през февруари около 80 двойки загнездиха на наколните платформи и бреговата ивица. През април птиците се сдобиха с ново поколение. Отглеждането им протече в нормална обстановка, което доведе до тяхното израстване и самостоятелност. През…
Продължава...

20 септември 1948 г. бележи началото на природозащитната дейност в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2541 пъти
На 20 септември 1948 г. с Постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти „Блатото Сребърна” е обявено за птичи резерват (бранище), с площ 750 ха. Това бележи началото на природозащитните дейности на територията на днешния поддържан резерват. Въведена е забрана за косене на тръстиката и безпокоене на птиците. От 1965 г. резерватът е включен в категория „А” на проекта…
Продължава...

Почистени и обозначени са двете екопътеки в резерват „Бели Лом”

  • Прочетена: 3210 пъти
Днес, 3 септември 2014 г. на публична церемония край х. Кривня (община Ветово) бяха представени двата пешеходни туристически маршрута в резерват „Бели Лом”. Те са регламентирани със Заповед РД – 377/29.03.2005 г. на Министъра на околната среда и водите, но до настоящия момент не са извършвани никакви поддържащи дейности. Пътеките са почистени от саморасла растителност, обезпаразитени са и са обособени…
Продължава...

С публична церемония бе открит обновеният Природонаучен музей в с. Сребърна

  • Прочетена: 2388 пъти
На 2 септември 2014 г. в сградата на Природонаучния музей в с. Сребърна се проведе публична церемония за приключване на четири дейности по изпълнявания от РИОСВ-Русе проект – ремонт на музея и административната сграда на Поддържан резерват „Сребърна”, рехабилитация и възстановяване на изградената посетителска инфраструктура в ЗМ „Пеликаните”, отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др. на противопожарните пътища и…
Продължава...

Експертна система отчита водните нива на хидротехническите съоръжения в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 1736 пъти
Извършени са доставка и монтаж на техническо оборудване за „Експертна система” за отчитане на водните нива и температурата при северен и южен шлюз на Поддържан резерват „Сребърна”. Системата е предназначена да подпомага мониторинга и управлението на водния режим. Тя също има за цел да „алармира” при отчетени критично ниски нива на водата в езерото. Събраните данни от монтираните нивомери, термометри…
Продължава...

Природонаучният музей в с. Сребърна ще посреща обновен любителите-орнитолози

  • Прочетена: 2086 пъти
Приключиха строително-ремонтните работи в Природонаучния музей в с. Сребърна и административната сграда към резервата. В комфортна обстановка и чрез изцяло преаражирани витрини природолюбителите ще се запознават с уникалното биологичното разнообразие на Поддържан резерват „Сребърна”. Изпълнението на ремонтните работи са част от реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.