Закупена е безмоторна лодка за нуждите на Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 2268 пъти
Закупена е нова, оборудвана лодка за извършване на регулярен мониторинг на територията на поддържан резерват „Сребърна”. Това е част от изпълнението на заложените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом” по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”. Проектът се финансира по приоритетна ос 3 на…
Продължава...

Приключи дейността по премахване на самораслата растителност по провопожарния път в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2152 пъти
            Приключи първият етап от почистването от дървесна и храстова издънкова (саморасла) растителност на сервитутите на източния противопожарен път към ПР „Сребърна” в посока от северния шлюз към южния шлюз и след него с дължина 3 км и по западния път: отсечката след местността „Тодоранка” до носа на хълма „Коджабаир” с дължина 2 км.             Това са част от дейностите,…
Продължава...

Успешно приключи проекта за залесяване с местни видове в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 2422 пъти
Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе приключи успешно изпълнението на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове (ИВ) и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в ПР „Сребърна”. Проектът се реализира по Процедура № BG161PO0005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и възлиза на стойност…
Продължава...

С реализацията на дейностите по проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” подържан резерват „Сребърна” ще превърне в атрактивно място за природолюбителите

  • Прочетена: 752 пъти
С предвидените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” РИОСВ-Русе ще реализира редица поддържащи и възстановяващи мерки, целящи подобряване на състоянието на екосистемите и устойчиво управление на защитените територии. Това стана ясно на провелата се на 20 февруари пресконференция в град Силистра за представяне основните…
Продължава...

С разнообразни инициативи РИОСВ-Русе отбеляза Световния ден на влажните зони 2 февруари

  • Прочетена: 2138 пъти
На 5 и 6 февруари 2014 г. РИОСВ-Русе отбеляза с разнообразни инициативи  Сватовния ден на влажните зони. В информационния център на инспекцията гостуваха възпитаници на на СОУ „Васил Левски”, ОУ „Христо Смирненски” (кв. „Долапите”), ОУ „Отец Паисий” и ОУ „Любен Каравелов”- гр. Русе. Експертите по биологично разнообразие на инспекцията запознаха учениците с чудния свят на влажните зони и техните обитатели,…
Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за изработка на електронна картичка

  • Прочетена: 2284 пъти
 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе излъчи победителите в конкурса за изработване на картичка на водоплаващите птици, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г. Призовите места в първата възрастова група са за Пламен Христов и Берна Акмакова –от СОУ „Йордан Йовков” гр. Русе, а във втората - Теодора  Циркова и Денислав  Големанов възпитаници…
Продължава...

Лед покри езерото Сребърна

  • Прочетена: 2299 пъти
Всички водни участъци на територията на Поддържан резерват „Сребърна” са покрити с 10-20 см лед. Снежната покривка в района на защитената територия е около 80 см., aoтчетеното нивото на водите в езерото е 235 см. В резервата не се наблюдават птици, те са по река Дунав и незамръзналите водоеми в търсене на храна.
Продължава...

РИОСВ-Русе обяви конкурс за изработка на електронна картичка за водоплаващи птици

  • Прочетена: 2237 пъти
РИОСВ-Русе отправя предизвикателство към учениците да участват в конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици. Конкурсът е част от инициативите на инспекцията за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г. Картичките трябва да бъдат изработени с помощта на спeциализиран софтуер, по избор на участниците. Обектът на конкурса са водоплаващи птици, които могат да се наблюдават…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.