Наблюдавани са новоизлюпени пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 2781 пъти
При ежендневните наблюдения охраната на Поддържан резерват „Сребръна” е забелязала новоизлюпени пеликанчета на наколните платформи. Птиците са спокойни и обгрижват малките. Засега е трудно да се определи броят на новоизлюпените. В края на февруари на четирите наколни платформи долетяха около 120 къдроглави пеликана, които формираха между 60-70 двойки. Гнезновият период преминава спокойно. Нивото на водата в езерото е 230 см.
Продължава...

С изпълнението на ремонтните дейности, Природонаучният музей в с. Сребърна ще се превърне в модерен информационно-образователен център

  • Прочетена: 1637 пъти
На 10 април 2014 г., на публична церемония в с. Сребърна, в присъствието на представители на държавната и местната власт, журналисти и други заинтересовани лица бе даден старта на строително-ремонтните дейности на Природонаучния музей и административната сграда към резервата. Те са част от реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, изпълняван от…
Продължава...

Закупена е безмоторна лодка за нуждите на Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 2683 пъти
Закупена е нова, оборудвана лодка за извършване на регулярен мониторинг на територията на поддържан резерват „Сребърна”. Това е част от изпълнението на заложените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом” по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”. Проектът се финансира по приоритетна ос 3 на…
Продължава...

Приключи дейността по премахване на самораслата растителност по провопожарния път в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2551 пъти
            Приключи първият етап от почистването от дървесна и храстова издънкова (саморасла) растителност на сервитутите на източния противопожарен път към ПР „Сребърна” в посока от северния шлюз към южния шлюз и след него с дължина 3 км и по западния път: отсечката след местността „Тодоранка” до носа на хълма „Коджабаир” с дължина 2 км.             Това са част от дейностите,…
Продължава...

Успешно приключи проекта за залесяване с местни видове в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 2868 пъти
Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе приключи успешно изпълнението на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове (ИВ) и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в ПР „Сребърна”. Проектът се реализира по Процедура № BG161PO0005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и възлиза на стойност…
Продължава...

С реализацията на дейностите по проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” подържан резерват „Сребърна” ще превърне в атрактивно място за природолюбителите

  • Прочетена: 1139 пъти
С предвидените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” РИОСВ-Русе ще реализира редица поддържащи и възстановяващи мерки, целящи подобряване на състоянието на екосистемите и устойчиво управление на защитените територии. Това стана ясно на провелата се на 20 февруари пресконференция в град Силистра за представяне основните…
Продължава...

С разнообразни инициативи РИОСВ-Русе отбеляза Световния ден на влажните зони 2 февруари

  • Прочетена: 2537 пъти
На 5 и 6 февруари 2014 г. РИОСВ-Русе отбеляза с разнообразни инициативи  Сватовния ден на влажните зони. В информационния център на инспекцията гостуваха възпитаници на на СОУ „Васил Левски”, ОУ „Христо Смирненски” (кв. „Долапите”), ОУ „Отец Паисий” и ОУ „Любен Каравелов”- гр. Русе. Експертите по биологично разнообразие на инспекцията запознаха учениците с чудния свят на влажните зони и техните обитатели,…
Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за изработка на електронна картичка

  • Прочетена: 2715 пъти
 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе излъчи победителите в конкурса за изработване на картичка на водоплаващите птици, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г. Призовите места в първата възрастова група са за Пламен Христов и Берна Акмакова –от СОУ „Йордан Йовков” гр. Русе, а във втората - Теодора  Циркова и Денислав  Големанов възпитаници…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.