Езерото Сребърна се захранва със свежи води от река Дунав

  • Прочетена: 2712 пъти
Хидротехническите съоръжения (шлюзове) са отворени от няколко дни, за да се захрани езерото Сребърна със свежи води от високите нива на река Дунав. Нивото на  водата  е 240 см при захранващия канал и голямо водно огледало. Правят се ежедневни обходи в буферната част на резервата . Не са констатирани нарушения на режимите в защитената зона. Обстановката е спокойна. Гнездовия период…
Продължава...

Броят на къдроглавите пеликани в колонията в Сребърна расте

  • Прочетена: 2872 пъти
Около 80 къдроглави пеликани са се настанили на две наколни платформи и бреговата ивица около тях в поддържан резерват „Сребърна”. Почти всички птици са с видимо зачервени кожни торбички на човките, което е белег за  формиране на двойки и начало на гнездовия период.   Първите птици са забелязани на 1 февруари, но постепенно броят се увеличаваше. Не се наблюдава прелетна…
Продължава...

Водните площи на езерото Сребърна са сковани от сняг и лед

  • Прочетена: 2772 пъти
Всички водни площи в Поддържан резерват „Сребърна” са замръзнали и са покрити с около 10 см сняг и лед с дебелина 15-20 см. Нивото на водата в езерото е 150 см. В захранващия канал няма вода, поради ниското ниво на водите на река Дунав. При извършените обходи в буферната зона,  в местността „Драганова локва”,  намираща се в западната част на…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.