Над 20 000 шаранчета обогатиха рибните запаси в езерото „Сребърна“

 • Прочетена: 13 пъти

Трето поред зарибяване с  местен вид риба е осъществено вчера на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Над 20 хиляди бройки от вида див шаран са освободени във водните площи в  района на понтонния пристан.

Зарибяването на езерото Сребърна е част от дейността „Проучване на хранителната база на голям воден бик“,  на изпълнявания проект от РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Видът и количествата на рибния материал, отгледан при изкуствени условия, предварително са консултирани с учени от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Дейността е част и от изпълнението на мерките, заложени в  Плановете  за действие за опазване на големия воден бик (Botaurus stellaris) и малкия корморан  (Phalacrocorax pygmeus Pallas, 1773) в България за периода 2014-2023 г. Очакванията на експертите са за ефективно размножаване и увеличаване числеността на дивия шаран, както и за подобряване на  хранителната база на водолюбивите птици в защитената местност.

По проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна” са предвидени общо 4 зарибявания, като последното ще бъде през 2023 г. 

Дивият  шаран (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) принадлежи към Разред Шараноподобни, Семейство Шаранови. В България е критично застрашен вид.

В миналото е бил  разпространен във всички сладководни и бракични водоеми на България – реки, блата и езера на Дунавския, Беломорския и Черноморския басейн. Видът е включен в Червената книга на България (1985). Единственото му потвърдено находище е в границите на природна забележителност „Дуранкулашко езеро“.

 

Продължава...

НОВО: Национален конкурс за любителски фотографии на тема: „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“.

70881254 501683460631875 7260442991829975040 n Moew logo

  

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ ФОТОГРАФИИ 

В чест на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-РУСЕ

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ „СРЕБЪРНА“

обявяват

Национален конкурс за любителски фотографии на тема:

„Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“.

Статут:

I. Целта на конкурса е хората от различни възрастови групи :

 • да открият красотата на природата и околната среда на територията на резервата „Сребърна“;
 • да повишат интереса си към опазването на природата, да придобият познания за българските обекти на ЮНЕСКО, биосферните паркове и мястото им в световното наследство;
 • да съхранят за бъдещите поколения своето отношение към общоевропейското културно наследство и опазването на природните ресурси.

II. Условия на конкурса:

 • В конкурса могат да участват любители-фотографи от различни възрастови групи, които са посетили резервата „Сребърна“.
 • Желаещите да участват могат да изпратят авторска снимка, с добра резолюция по е-поща или разпечатана в размери 13-18 см (препоръчителна резолюция 1600 х 2243 в пиксели).
 • В придружително писмо е необходимо да бъде уточнен периодът, в който е заснет кадъра, както и лична информация за автора: име и фамилия, учебно заведение/клуб/школа, пощенски адрес и телефон (личен или на родител/учител) за кореспонденция.
 • До конкурса няма да бъдат допускани фотографии, за които участниците не могат да гарантират, че са автори.
 • Краен срок за изпращане на снимките: 30 септември 2022 г. Снимките да се изпращат по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

или по пощата: гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ № 33, Община Силистра, за фотоконкурса „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“.

 • Жури: Конкурсните творби ще бъдат класирани от съвместен екип от РИОСВ-Русе, Община Силистра, Природонаучния музей в с. Сребърна и гост-оценители.

Резултатите ще бъдат обявени на 20 октомври 2022 г. на интернет страниците на Община Силистра, РИОСВ-Русе и на ПР „Сребърна” на адреси: https://www.silistra.bg, www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com.

Победителите ще бъдат отличени с предметни награди. Най-добрите снимки ще бъдат публикувани в галериите  на интернет страниците на Община Силистра, РИОСВ-Русе и ПР „Сребърна”.

Важно: Авторските права на класираните на първите три места творби са на организаторите на конкурса и ще бъдат използвани при изработката на рекламни материали.

Организаторите не поемат ангажимент да изпращат обратно творбите на участниците в конкурса.

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50 -та годишнина.

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1972 г.) е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Културната идентичност е неразривно свързана с природната среда, в която се е развивала. Както творчеството на човечеството често се вдъхновява от красотата на природното обкръжение, така и някои от най-красивите природни обекти носят белезите на хилядолетна човешка дейност.

Днес, в списъка към Конвенцията са включени 1154-те обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

През 2019 г. с цел опазване на най-представителните букови гори в деветте резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ - „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“ България се включи и в сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“ (разположен на територията на 18 европейски държави), което беше поредното признание за уникалността на българската природа и традициите в нейното опазване.

 http://whc.unesco.org/en/list/.

 Unesco_Srebarna_.jpg

Природен резерват „СРЕБЪРНА”

Година на включване в Списъка на световното природно и културно наследство: 1983; по критерий (х)

 Сребърна е еутрофно езеро, разположено на брега на река Дунав, на 18 км западно от град Силистра. На западния му бряг се намира село Сребърна.

През 1948 г., езерото „Сребърна” е обявено за резерват, в който се включват и пояс от дървесни насаждения по брега на река Дунав; остров Комлука и акваторията, заключена между острова и брега на реката. През 1999 г., резерватът е прекатегоризиран от строг в поддържан резерват, за да се позволят дейности за управление на влажната зона.

През 1983 г., езерото Сребърна е включено в списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО.

В границите на обекта на световното наследство се опазват езеро и езерна екосистема, с площ от 638 хектара, защитени допълнително от 673 хектара буферна зона, обявена през 2008, с Решение на Комитета по световно наследство, в съответствие с критериите на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО.

Резерватът „Сребърна” притежава значително разнообразие от видове, съобщества и екосистеми, като в него са описани 2748 таксона. Езерото Сребърна е най-важното място по българската част на река Дунав за опазването на сладководната флора и растителност. Това е най-голямото оцеляло блато по река Дунав в България. Международната значимост на езерото „Сребърна” се определя преди всичко от изключително богатата орнитофауна. То осигурява място за гнездене на 99 вида птици и представлява сезонен хабитат на около 80 вида прелетни птици. Тук се намира единствената в България гнездова колония на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus). В Сребърна се намират и едни от най-големите гнездови популации на световнот застрашените видове - белоока потапница (Aythya nyroca), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и ливаден дърдавец (Crex crex).

 

Повече информация за Конвенцията и Природен резерват „Сребърна” можете да намерите на адрес:https://www.riosv-ruse.org/pr-srebarna/konventziya-za-svetovnoto-nasledstvo-na-unesco

Продължава...

Съвместен конкурс кани любители фотографи от страната в резервата „Сребърна“

 • Прочетена: 17 пъти

РИОСВ-Русе, Община Силистра и Природонаучния музей в с. Сребърна канят любители фотографи да се включат в Национален конкурс на тема: „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“. Инициативата е посветена на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО.

Целта на конкурса е хора от всички възрасти  да открият красотата  на природата  на територията на резервата „Сребърна“, да повишат интереса си към опазването на околната среда, да придобият познания за българските обекти на ЮНЕСКО,  биосферните паркове и мястото им в световното наследство.

Желаещите да се включат трябва да изпратят авторска снимка, с добра резолюция, като освен данни за контакт да уточнят периода, в който са посетили резервата. Крайният срок за изпращане на снимките е  30 септември 2022 г. по е- поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по  пощата на адрес: гр. Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ № 33, Община Силистра. Любителските фотографии ще бъдат класирани от съвместен екип от РИОСВ-Русе, Община Силистра, Природонаучния музей в с. Сребърна и гост-оценители, а резултатите ще бъдат обявени на  20 октомври 2022 г. на интернет страниците на Община Силистра, РИОСВ-Русе и на ПР „Сребърна” на адреси: https://www.silistra.bg, www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com.

Пълният текст на условията в конкурса е публикуван на адрес: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse

Допълнителна информация за 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО може да бъде намерена на адрес: https://www.riosv-ruse.org/pr-srebarna/konventziya-za-svetovnoto-nasledstvo-na-unesco

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50 -та годишнина.

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1972 г.) е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Културната идентичност е неразривно свързана с природната среда, в която се е развивала. Както творчеството на човечеството често се вдъхновява от красотата на природното обкръжение, така и някои от най-красивите природни обекти носят белезите на хилядолетна човешка дейност.

Днес, в списъка към Конвенцията са включени 1154-те обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

Продължава...

Конкурс но РИОСВ-Русе за снимка с послание на тема: „Инвестирай в нашата планета“ по повод Деня на Земята

Във връзка с отбелязване на Деня на Земята - 22 април  2022 г.,

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява

 конкурс за снимка с послание на тема:

„Инвестирай в нашата планета“

download

Цели

Конкурсът се организира по повод отбелязването на Деня на Земята  22 април 2022 г. Младите хора имат своето място за действие със смели, креативни и иновативни решения.

Това е моментът да променим всичко – бизнес климата, политическия климат и начина, по който предприемаме действия по отношение на климата. Сега е моментът за неудържимата смелост да запазим и защитим нашето здраве, семействата си, препитанието си,  заедно трябва да инвестираме в нашата планета.

Има толкова много неща, които всеки от нас може да направи – да почисти замърсени терени, да изхвърля разделно отпадъците, да засади дърво, да промени навиците си на потребител -  хранене, придвижване, да вземе участие  в кампания за околната среда и др.

Конкурсът за снимка с послание е на тема: „Инвестирай в нашата планета“. Това е    повод да се присъединим към отбелязването на Деня на Земята, за да покажем  нашето отношение към природната среда чрез средствата на фотографията.

2. Право на участие:

В конкурса могат да се включат ученици от Русе, Разград и Силистра, във възрастова група от  VIII до XII клас, като участието е индивидуално.

Всеки участник представя по една снимка, придружена с кратък текст или послание.

3.Изисквания

Участниците трябва да заснемат начина, по който искат или не искат  да изглежда заобикалящата ги среда.  

 • Изисквания към снимките: формат jpeg и резолюция не по-малко от 300 dpi;
 • Изисквания към текстовете: Обемът на историята (есе, лозунг, послание) не бива да надхвърля 1000 думи. Текстът трябва да описва/ представя снимката, да е свързан с нейната тема. Той следва да е написан на шрифт Times New Roman и размер на шрифта 12 пункта.

Участниците могат да предоставят  снимките и текстовете по е-поща на адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Всяка творба трябва да е придружена с информация за автора: име, клас, училище, школа, телефон и/или ел. поща за контакт, име/фамилия и телефон на ръководителя/учителя.

4. Предмет на оценяване

Жури, съставено от експерти на РИОСВ-Русе ще оценят и класират материалите по следните критерии: съответствие с темата, творческо въображение, оригиналност и естетическо оформление, въздействие снимката, литературни качества на текста, синхрон и съгласуваност на текста на историята.

5Награди

Конкурсните творби ще бъдат оценени и класирани. Отличените ученици за първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни награди.

С най-добрите творби от конкурса ще бъде организирана изложба в Информационния център на инспекцията, а някои от тях ще бъдат използвани в публикации или при изработване на рекламно-информацинни материали.

6. Срок за представяне на творбите26.04.2022 г., включително.

Информация за класираните творби ще бъде обявена на Интернет страницата на  РИОСВ – Русе на 29.04.2022 г.

 

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурса!

Продължава...

Приключи конкурсът на екоинспекцията за детска рисунка за Световния ден на влажните зони

 • Прочетена: 143 пъти

Успешно приключи конкурсът за детска рисунка на РИОСВ-Русе  по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари, с тема:  „Сребърна през четирите годишни сезона“.

В надпреварата се включиха ученици в две възрастови групи от трите области, като до предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 187 рисунки. Екип на екоинспекцията, в който се включиха специалисти по биологично разнообразие внимателно оцени постъпилите  рисунки, като адмирира тези, които изобразяват местни животински и растителни видове.

Темата за биоразнообразието на резервата е развълнувала по-малките участници в конкурса. Най-масово участие са взели учениците  от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -  гр. Бяла, ОУ „Йордан Йовков“ – Тутракан и ОУ „Олимпи Панов“ – гр. Русе. Вдъхновение от обитателите на резервата са получили и децата от IV-та подготвителна група на ДГ „Слънце - I“ в гр. Русе, които след проведен урок за Сребърна, са подредили изложба с рисунки в детската градина.

РИОСВ-Русе определи за победител в  първата възрастова група  Назмие Василева – възпитаник на ОУ „Васил Априлов“ – с. Голеш, община Кайнарджа, а във втора група - София Маринова от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Силистра. В конкурса са  присъдени също специални и поощрителни награди.

Победителите ще получат грамоти и предметни награди. За участниците от Русе - те ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 16  февруари 2022 г., а останали отличени автори ще получат наградите си по пощата.

Пълният списък с победителите в конкурса е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Продължава...

Нови плаформи за пеликаните са изградени в резервата „Сребърна“

 • Прочетена: 88 пъти

По проект на РИОСВ-Русе, финансиран  от  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, са изработени 3 нови платформи във водните площи на поддържан резерват „Сребърна“.  Една от тях е комбинирана – между платформа и понтон, а другите две са само понтонни. Изработката на новите платформи е част от поддържащите дейности в колонията на къдроглавия пеликан.

По проекта са заложени  общо  5 платформи за гнездене на пеликаните.  През следващата година  се предвижда поставянето на още два понтона, върху всеки от които ще бъде монтирана по една дървена платформа тип шейна.

Предвижда се на определено ново място в тръстиковия масив да бъде извършено окосяване на тръстика и осигуряване на площи за гнездене. Мястото ще бъде определено след наблюдение на гнездовите навици на птиците.

Използването на понтонни и комбинирани платформи дава  възможност за монтаж и демонтаж при необходимост, както и за преместването им, като осигурява надеждна защита на птиците от набези на дребни хищници.

Фирмата изпълнител на дейностите се ангажира с гаранционна поддръжка на платформите.

 

Продължава...

Победители в конкурса на РИОСВ-Русе за детска рисунка на тема: „Резерватът Сребърна през четирите годишни сезона“

Победители в конкурса на РИОСВ-Русе  за детска рисунка на тема:

Резерватът Сребърна през четирите годишни сезона

по повод

Световния ден на влажните зони 2022 г., на тема: 

Влажните зони за хората и природата.

banner home 1024x420

 • Детска рисунка – I-ва възрастова група

во място -  Назмие Славчева Василева - III клас, ОУ „Васил Априлов“ – с. Голеш, община Кайнарджа.

II ро място – Алекс Костова –IV б клас, ОУ „Олимпи Панов“ – гр. Русе.

III то място – Никол Деянова Дончева – IV б клас, ОУ „Олимпи Панов“ – гр. Русе.

Специална награда на РИОСВ-Русе:

Ана Стефанова - IV б клас, ОУ „Олимпи Панов“ – гр. Русе.

Лилия – Ясмин Хоуари Месиуен – СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Силистра.

Награда за най-малкия участникКонстантин  Йорданов,  4 г., Предучилищна група в детска градина „Славянка“, гр. Тутракан.

Поощрителна награда:

 • Детска рисунка – II-ра възрастова група

во място – София Маринова - V  клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -  гр. Силистра.

II ро място – Роси-Рос Георгиева – VI а клас, ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Русе.

II ро място – Стефани Наскова – VI а клас , ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Дулово.

III то място – Дилара Фучиджи - V а клас, МГ „Баба Тонка“ -  гр. Русе.

Специална награда на РИОСВ-Русе:

Елица Иванова - V а клас, ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Русе.

Поощрителни награди:

Андреа Андреева - VI б клас, ОУ „Тома Карджиев“ - гр. Русе.

Дилек Назиф - VI а клас, СУ „Христо Ботев“ – гр. Лозница, област Разград.

 

Победителите в конкурсите ще получат грамоти и предметни награди. За участниците от Русе - те ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 16  февруари 2022 г., а останали отличени автори ще получат наградите си по пощата.

 

Екипът на РИОСВ-Русе  благодари на участниците в конкурсите и им пожелава крепко здраве, успехи в училище и творческо вдъхновение!

Продължава...

Световният ден на влажните зони се отбелязва на 2 февруари

 • Прочетена: 105 пъти

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.

Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.

Основното послание на кампанията тази година е да ценим, управляваме, възстановяваме и разбира се – обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да запалим по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.

Допълнителна информация за влажните зони

ФОНД ДЕЙСТВИЯ ЗА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ПРЕЗ 2022 г. 

Продължава...

За отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2022 г. РИОСВ - Русе обявява конкурс за детска рисунка на тема: „Резерватът Сребърна през четирите годишни сезона“.

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2022 г.,

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява

 конкурс за детска рисунка на тема:

 

„Резерватът Сребърна през четирите годишни сезона“.

banner home 1024x420

 1. Общи условия:
 • Конкурсът е предназначен за ученици от начален и среден курс на на обучение (1-4 клас и 5-7 клас), от учебните заведения от областите Русе, Разград и Силистра;
 • Няма ограничение за използваните материали и техника. Проектите да са с минимален формат А4. Могат да се изпратят и снимки на творбите, но с много добра резолюция,  в размер не по-мълък от 600 х 600 (px) пиксела;
 • Сюжетът на рисунката трябва да отговаря на темата - Резерватът Сребърна през четирите годишни сезона“В творбите си авторите могат да отразят красотата на защитената територия през различните сезони – пролет, лято, есен и зима, животът на обитателите й – птици и животни, както и своя личен опит и впечатления от посещението си в резервата;
 • Допълнителна информация може да бъде намерена на официалната интернет страница на Поддържан резерват „Сребърна“ на адрес:  https://srebarnalake.com.
 • Конкурсните творби могат да се изпращат по пощата на адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, а снимките на проектите по е-поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или записани на технически носител, по пощата, на горепосочения адрес;
 • Творбите да бъдат придружавани със следната информация: трите имена на автора, възраст, учебно заведение/школа, адрес за кореспонденция;
 • Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 6 февруари 2022 г. (неделя), включително;
 • Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе;
 • Обявяване на резултатите: 11 февруари 2022 г.;
 • Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди.
 • Важно: При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че проектите им ще бъдат използвани при подготовката на календар за защитената територия;
 • Най-добрите проекти ще бъдат публикувани на интернет страниците на РИОСВ-Русе и на Поддържан резерват „Сребърна“.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурса!

032 74
0053 23
Продължава...

Бракониерски мрежи са извадени от езерото „Сребърна“ вчера

 • Прочетена: 128 пъти

Охранителите на Поддържан резерват „Сребърна“ са извадили 3 бр. рибарски мрежи с  обща дължина от 150 метра от водните площи  на защитената територия вчера, 6 януари. Извършителят е неизвестен, а нарушението е констатирано  в локва „Бабушко блато“ при  при ежедневния  обход на резервата. 

Незаконните уреди за риболов са извадени от езерото и са  на съхранение в административната сграда. В отговор на проведената акция е извършенено посегателство върху личното имущество на служителите. Случаят е предаден на органите на реда за установяване на нарушителите. 

На територията на резервата продължават дейностите по почистване на захранващия канал от растителност. Водните нива на река Дунав се наблюдават с повишено внимание, тъй като има тенденция за покачване. При високи нива на водите на реката езерото ще бъде захранено със свежи води.

Движение на водолюбиви птици се наблюдава във всички водни площи на резервата.

Експертите на РИОСВ-Русе са в подготовка за предстоящото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се провежда ежегодно  в средата на януари, а резерватът е един от обектите  за наблюдение в рамките на международната инициатива.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.