Започва израждането на западния канал в поддържан резерват „Сребърна“

 • Прочетена: 15 пъти

Днес, 21 октомври, с публична церемония „Първа копка“ е дадено началото на дейностите по изграждането на западен канал в Поддържан резерват „Сребърна“. На церемонията присъстваха заместник-областният управител на Област Силистра – Минчо Йорданов, кметът на град Силистра д-р Юлиян Найденов, кметът на с. Сребърна Георги Иванов, директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев, ръководителят на проекта Анелия Николова, представители на заинтересовани институции, проектантите и изпълнителите на дейността, членове на екипа по проекта.

Изграждането на западен канал е една от основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Дейността е от изключително значение, тъй като ще осигури връзката на влажната зона с Дунав, ще възстанови условията за естествена циркулация на водата и ще доведе до  подобряване проточността в езерото при преливане на реката, чрез комплекс от два канала - входен (западен) и изходен (източен – „Драгайка“). Разликата между скоростта на водата в западния и източния канал ще способства за мобилизиране на придънната тиня и изнасянето й с водния поток в река Дунав. Тази дейност е мотивирана като спешна мярка в Плана за управление на резервата от 2016 г., за устойчиво  подобряване състоянието на езерната екоситема в ПР „Сребърна“.

Каналът  ще бъде разположен в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на западния бряг на езерото. Съоръжението ще представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил, в по-голямата си част, следвайки формата на сега съществуващия естествен канал в езерото Сребърна.

Дължината на бъдещото съоръжение е 2165 м, като ширината му  при р. Дунав  е 100 м, при преливника – 50 м, при стеснения край на входното ветрилообразно разширение на връзката с естествения канал – 20 м.

Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Строител Дая“, които ще извършат дейностите по проектиране, строителство и авторски надзор на канала. Строително-монтажните дейности ще се изпълняват от фирма „Строител“ ООД.  Предвижда се западния канал да бъде изграден в период в рамките на 601 календарни дни, като строителните дейности ще се осъществяват извън размножителния период  на птиците.

Допълнителна информация за проекта

Повече снимки от събитието

Продължава...

20 червени ангъча са освободени в язовир Антимово

 • Прочетена: 170 пъти

Експерти на РИОСВ-Русе и учени от БАН освободиха 20 екземпляра от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea) в язовир Антимово, община Тутракан. Птиците са размножени в Биологична експериментална база „Калимок“ на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Подобни акции се извършват ежегодно, като тази година се отчита ръст в размножените птици.

Червеният ангъч е включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на България. В България видът гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието.

За нуждите на база „Калимок“ местен фуражен завод е осигурил храна за защитените птици, което благоприятства развитието и укрепването на младите екземпляри.

Продължава...

РИОСВ-Русе отличи със Специални награди 6 участника в конкурсите за литературна творба и рисунка на тема "Планетата Земя - безценен дар" по време на екофорум "Сребърна 2021"

На 4 юни 2021 г.,  в залата на Младежки дом - гр. Силистра бе открит тридесетият форум "Сребърна 2021". Той се провежда в навечерието на Световния ден на околната среда 5 юни.
Приветствие към участниците поднесоха кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, областният управител г-жа Ели Тодорова, началник на РУО г-жа Габриела Миткова и  Рени Петрова - гл. експерт в РИОСВ Русе. Събитието откри директорът на ЦПЛР ОДК Силистра г-жа Гинка Вандева.
Форумът включва конкурси за рисунка, стихотворение и есе, и за ученически проекти за опазване на околната среда.
Като патньор на ЦПЛР - ОДК - Силистра РИОСВ-Русе отличи със Специални награди 6 участника в конкурсите за литературна творба и рисунка на тема "Планетата Земя - безценен дар". 
Отличените автори в литературния конкурс са: 
 

Отличените автори от конкурса за рисанка са: 

 
Продължава...

НОВО: Конкурс за рисунка/снимка с послание на тема: „Ние сме част от решението“ по повод Международния ден на биологичното разнообразие 22 май 2021 г.

Във връзка с отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие

22 май  2021 г.,

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява

 конкурс за рисунка/снимка с послание на тема:

„Ние сме част от решението“

 idb 2021 logo en web

 1. Цели

Конкурсът се организира по повод отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май 2021 г. Лозунгът „Ние сме част от решението“ е избран да бъде продължение на предходната година по общата тема „Нашите решения са в природата“, която послужи като напомняне, че биологичното разнообразие остава отговор на няколко предизвикателства за устойчиво развитие. От природосъобразните решения за климата, здравните проблеми, продоволствената и водната сигурност и устойчивия поминък, биологичното разнообразие е основата, върху която можем да надграждаме по-добре.

Младите хора имат своето място за действие със смели, креативни и иновативни решения. Има толкова много неща, които всеки може да направи, за да защити биоразнообразието и да подпомогне неговото опазване: участие в почистване на местообитания/защитени територии, засаждане на дърво, провеждане на събитие, промяна в навиците като потребител, информиране за околната среда и видовото разнообразие в родните места и др.

Конкурсът за рисунка/снимка с послание е на тема: „Ние сме част от решението“  е повод да се присъединим към отбелязването на Международния ден за биологичното разнообразие, за да се покаже нашето отношение към природната среда чрез средствата на изобразително изкуство, фотографията и  литературата, които предизвикват емоции, диалог и вдъхновение за действия.

2. Право на участие:

В конкурса могат да се включат ученици от Русе, Разград и Силистра, във възрастова група от  VIII до XII клас, като участието е индивидуално.

Всеки участник представя по едно произведение – рисунка или снимка с текст.

Представените материали на хартиен носител не се връщат.

3.Изисквания

Участниците трябва да нарисуват или заснемат начина, по който искат или не искат  да изглежда заобикалящата ги среда и по конкретно биологичното разнообразие, което познават-различни разновидности живи организми, растения и животни, както и екологичните системи, към които те принадлежат.

Изисквания към рисунките:

 • Жанров обхват на рисунката: графика, акварел, живопис. Материалите, техниката и формата на творбите са по избор на участника.

Изисквания към текстовете:

Обемът на историята (есе, лозунг, послание) не бива да надхвърля 1000 думи. Текстът трябва да описва/ представя рисунката/снимката, да е свързан с нейната тема. Той следва да е написан на шрифт Times New Roman и размер на шрифта 12 пункта.

Всяка творба трябва да е придружена с информация за автора: име, клас, училище, школа, телефон и/или ел. поща за контакт, име/фамилия и телефон на ръководителя/учителя.

Участниците могат да предоставят  рисунките/снимките и текстовете по един от двата начина:

 • хо е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., съдържащ:
 • Сканирана рисунка/снимка във формат jpeg и резолюция не по-малко от 300 dpi;
 • Текст на посланието (като отделен файл, в Word формат).
 • По поща, с куриер или на място в гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе.

4. Предмет на оценяване

Жури, съставено от експерти на РИОСВ-Русе в направление „Биологчино разнообразие, защитени територии и НАТУРА 2000“ ще оценят и класират материалите по следните критерии: съответствие с темата, творческо въображение, достоверност, оригиналност и естетическо оформление, въздействие на рисунката/снимката, литературни качества на текста, синхрон и съгласуваност на текста на историята.

 5. Награди

Конкурсните творби ще бъдат оценени и класирани. Отличените ученици за първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни награди.

Информация за класираните творби ще бъде обявена на сайтовете на РИОСВ – Русе и на ПР „Сребърна“ на 28.05.2021 г.

С най-добрите творби от конкурса ще бъде организирана изложба за  Световния ден на околната среда, а някои от тях ще бъдат използвани в публикации или при изработване на рекламно-информацинни материали.

 6. Срок за представяне на творбите: 22.05.2021 г., включително.

 Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурса!

Продължава...

Резерватът „Сребърна“ е залесен с нови над 46 000 броя фиданки от местни растителни видове

 • Прочетена: 324 пъти

В  границите на поддържан резерват „Сребърна“ са посадени 46 243 дръвчета, на обща площ 217,1 дка и са осъществени горско-стопански мероприятия. Тe са част от дейностите на приключилия проект на РИОСВ-Русе, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“: „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна“, изпълнен в рамките на 32 месеца.

В хода на реализацията на първоначално предвидените 7 дейности – изготвяне на проектно предложение, подготовка на документация за обществени поръчки, обследване на площите, лесовъдски дейности, закупуване на софтуер и специализирана техника и информация и комуникация по проекта, отпадна дейността по ограничаване на достъпа хора и коли до създадените залесени площи чрез поставяне на защитни съоръжения – габиони. Това се наложи, тъй като в този район се предвижда изграждането на захранващ канал по нов проект, изпълняван в момента от екоинспекцията. С отпадането на тази дейност е коригирана и стойността на проекта - 706 456,92 лв., от които 600 488,38 лв. са от Европейския фонд за развитие, 105 968,54 лв. представляват съфинансиране от държавния бюджет. 

Проектът за подобряване структурата и функциите на характерните приоритетни горски местообитания, е своебразно продължение на този, реализиран през 2013 г. на територията на резервата.  

С настоящия проект са приложени методи за пречупване и опръстеняване в горските територии на чужди (инвазивни) видове растения от вида гледичия, явор негундо, американски ясен и аморфа, включително и в тези, създадените чрез проекта от 2013 г. насаждения от местни дървесни видове, формиращи целевите местообитания. В период от 3-4 години третираните инвазивни видове ще отстъпят мястото си на местните новозасадени фиданки от видовете бяла топола, бяла върба, планински яснен, полски ясен и др.

Наред с лесовъдските мероприятия е закупена специализирана техника и софтуер, които са в помощ на управлението и поддържането на екосистемите в резервата. Предвидено е поддържащите  дейности  на младата гора да продължат още 2 години след приключването на проекта.

https://www.youtube.com/watch?v=3K3z6tUUvCA&t=31s

Продължава...

Излюпиха се първите малки на къдроглавите пеликани в резервата „Сребърна“

 • Прочетена: 226 пъти

Гнездовите двойки къдроглави пеликани, които първи загнездиха през настоящия сезон, се сдобиха с поколение. Малките са се излюпили на две от общо четирите дървени наколни платформи, разположени в северната част на традиционното гнездилище.

Останалите двойки, които първоначално загнездиха върху тръстиковите масиви около наколните платформи,  по-късно се преместиха на други места, в източните части на резервата. Обследвани са причините, като са извършени прегледи на записи от системата за видеонаблюдение. Установено е, че екземпляри от вида енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides) отново са навлезли в гнездовата колония на защитените птици. Предполага се, че са подплашили гнездящите върху тръстиката пеликани, подобно на ситуацията от 2019 г.  

Предприети са мерки, като на незаселената част от колонията, разположена югоизточно от традиционното гнездилище, са поставени няколко живоловни капана, с цел хищниците да бъдат уловени. Опитът се е увенчал с частичен успех, като е уловен един екземпляр енотовидно куче, който е предаден за отглеждане на Зоопарк-Ловеч.

Енотовидното куче е чужд за България вид, който се среща в Северна България и Добруджа. Той не е защитен и представлява ловен обект според българското законодателство. Подобен случай беше регистриран преди две години, когато  гнездящите на земята птици се подплашиха и се преместиха в източна посока.

Опазването на колонията на къдроглавия пеликан е сред приоритетните дейности в резервата. В проект, изпълняван от РИОСВ-Русе са предвидени дейности като търсене на нови места, на които да бъдат създадени подходящи условия за гнездене на птиците – окосяване на тръстика и изграждане на нови дървени платформи.

 

Продължава...

РИОСВ-Русе призовава бенефициентите да подават дистанционно документите за предоставяните услуги

 • Прочетена: 233 пъти

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка в страната, с оглед опазване здравето на гражданите  и служителите на екоинспекцията, от 16.03.2021 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе призовава бенефициентите на услуги да използват следните канали за комуникация и подаване на заявления:

- електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

- лицензирани пощенски оператори.

Предложенията и сигналите да бъдат подавани:

 • на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • чрез контактните форми на Интернет страницата на Инспекцията: www.riosv-ruse.org 

Запитвания и консултациии ще се извършват само писмено по посочените по-горе начини.

Въпросите, свързани с НИСО, следва да се задават в писмен вид до Изпълнителна агенция по околна среда.

Работното време на „Център за административно обслужване“ (ЦАО)

 е от 09:00 ч.до 17:30 ч.,  с почивни дни - събота и неделя.

Телефони за контакт: 082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътрешен 229).

Централа: 082/ 820 772; 082/ 820 774.

Факс: 082/ 820 779.
(от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден)

Информационен център:
082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътрешен 311)

„Зелен телефон“: 082/ 809-281 (денонощно)

Продължава...

Започна разможителният период на пеликаните в резервата „Сребърна“

 • Прочетена: 209 пъти

Започна размножителният  период в колонията на къдроглавите пеликани (Pelecanus crispus) на територията на  Поддържан резерват „Сребърна“. В момента около 50 двойки от защитените птици са изградили гнезда на четири наколни платформи и тръстиковите масиви около тях в  традиционното гнездилище, намиращо се в централното водно огледало.

В рамките на две години къдроглавите пеликани градиха гнезда в други, закътани, места в източните части на резервата, подплашени от набезите на енотовидно куче през 2019 г. Това в значителна степен затрудняваше наблюдението им.

Кък момента пеликаните са активни, със силно зачервени гуши, което е сигурен знак за началото на активен размножителен период. Очаква се след около 35 дни да се сдобият с поколение.

Водното ниво в езерото е 265 см при южния  шлюз на канала „Драгайка“. В средата на февруари хидротехническите съоръжения бяха отворени, което позволи навлизането на води от река Дунав  във водните площи на резервата. Захранването на езерото със свежи води е от изкючителна важност за функционирането на екосистемите в поддържан резерват „Сребърна“. По тази причина в ход са процедурите по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда среда  2014-2020 г.“, в който основна дейност е изграждането на захранващ канал в западната част на резервата.

Охраната на поддържан резерват „Сребърна“ извършва ежедневни обходи и засилено наблюдение на водоплаващите птици.

Продължава...

РИОСВ - Русе излъчи победители в конкурса за Световния ден на влажните зони

 • Прочетена: 155 пъти

РИОСВ - Русе излъчи победители в конкурса за проект на пощенска марка/ магнит по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари. Надпреварата се проведе под надслов „Влажните зони и водата“. До предварително обявения срок в инспекцията са постъпили 97 проекта на ученици от начален курс на обучение от Русе, Разград и Силистра. Макар, че конкурсът е с регионален характер, интерес към него са проявили възпитаниците на ДГ „Велентина Терешкова“ - с. Ярджиловци, обл. Перник. За поощряване на младите художници инспекцията ще предостави на детското заведение информационно-образователни материали, свързани с биологичното разнообразие на контролираната територия. 

Екип на екоинспекцията, в който се включиха специалисти по биологично разнообразие внимателно оцени предложените проекти, като допусна тези, които изобразяват местни животински и растителни видове. Макар, че на територията на РИОСВ-Русе има влажни зони с национално значение като Рибарници Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата, предпочетената, а може би най-добре познатата на децата  влажна  зона е резерватът „Сребърна“.

Победителите в конкурса ще получат грамоти и предметни награди. За участниците от Русе - те ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 12  февруари 2021 г., а останали отличени автори ще получат наградите си по пощата.

Пълният списък с победителите в конкурса е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse

 

 

Продължава...

Победители в конкурса на РИОСВ-Русе за проект на пощенска марка/магнит по повод Световния ден на влажните зони 2021 г., на тема: „Влажните зони и водата“

Победители в конкурса на РИОСВ-Русе за  проект на пощенска марка/магнит  по повод

Световния ден на влажните зони 2021 г., на тема:  

„Влажните зони и водата“ WWD2021 banner 1 500x242

 • Проект на пощенска марка:

I во място -  Анастасия Христова – НУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе;

I во място -  Петя Димитрова – ОБДЦКИ – Русе;

II ро място - Рая  Илиева - ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр.Силистра;

II ро място – Магдалена Костадинова - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ряхово;  

III то място - Касилия Тодорова - СУ „Н.Й. Вапцаров“, гр. Силистра.

Специална награда на РИОСВ-Русе: Ивайло Йорданов - СУ „Йордан Йовков“, гр. Тутракан;

Поощрителни награди:

 • Проект на магнит:

I во място - Габриела Иванова – СОУЕЕ „Св. Константин Кирил философ“, гр. Русе;

I во място - Ерсай Самир Баки - ОУ „Васил Априлов“ гр. Исперих;

II ро място - Преслава Иванова - ОУ „Братя Миладинови“ гр. Русе;

II ро място - Фатмегюл Сали - ОУ „Васил Левски“, с. Голеш;

III то място – София Томова - СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ гр. Русе.

Поощрителни награди:

- Гюлер Годич - ОУ „Виделина“, с. Сейдол;

- Дария Георгиева -  СУ „Йордан Йовков, гр. Тутракан.

Победителите в конкурса ще получат грамоти и предметни награди. За участниците от Русе - те ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 12  февруари 2021 г., а останали отличени автори ще получат наградите си по пощата.

Екипът на РИОСВ-Русе  благодари на участниците в конкурса и им пожелава крепко здраве, успехи в училище и творческо вдъхновение!

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.