Видеонаблюдение

За да гледате видеонаблюдение в ПР "Сребърна" онлайн, използвайте следния линк: Видео от ПР Сребърна онлайн

За да гледате кадри чрез системата за видеонаблюдение в ПР "Сребърна" е необходимо да изтеглите софтуера VLC media player и да го инсталирате на вашия компютър.

След като го направите, заредете следния линк в програмата: rtsp://212.45.79.106:554/live.sdp ,както е показано на снимката по-долу.

video snimka 1

video snimka 2

Продължава...

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.