Национален литературен конкурс

Победители в Националния литературен конкурс

Сребърна – птици и хора

на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, посветен на

65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия, в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

 

 

 

 

І ва възрастова група, жанр Стих:

І во мястоКирил Димов, ІІІ ти клас, гр. Казанлък, ОДК Св. Иван Рилски”, клуб „Светлини сред Сенките”, ръководител Валентина Димова;

"Сребърна"

ІІ ро място: Елица Ганева – IV ти „В” клас, 51 во СОУ „Елисавета Багряна” гр. София;

"Нека пазим Сребърна от нас!"

ІІІ то място: Атанас Атанасов, ІІ ри клас, ОУ „Христо Ботев”, с. Николаевка, община Суворово, гр. Варна.

"Сребърна"

І ва възрастова група, жанр „Есе”:

І во място: Християн Трифонов – ОУ Христо Ботев, с. Николаевка, обл. Варна;

"Спомен за една патица"

ІІ ро място:  Христо Баковски – ОУ „Иван Хаджийски” гр. Троян, ръководител Богдана Христова - учител по биология;

"Аз, кочката"

Поощрителна награда: Юнуз Неджиб, СОУ „Любен Каравелов” гр. Варна.

"За първи път в Сребърна"

ІІ ра възрастова група, жанр Стих:

І во място: Яни Стоянов – с. Каменово, ПГСС Нова Загора;

"В царството на птиците"

Поощрителна награда: Вилиана Танева, Професионална гимназия по икономика гр. Перник.

Сребърна – птици и хора

ІІ ра възрастова група, жанрове „Разказ, есе”:

І во място: Паола Димитрова, ОУ „Васил Левски” гр. Враца;

"Сребърна-птици и хора"

ІІ ро място: Анна Първанова – ОМГ „Акад. Кирил Попов” гр. Пловдив;

"Сребърна – глатка чист въздух и прохлада"

ІІ ро място: Доника Цановска - ДТГ „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов;

"Сребърна - птици и хора"

ІІІ то място: Нина Статева – АГ „Гео Милев” гр. Русе;

"Сребърна - птици и хора"

Поощрителни награди:

Ивет Ненкова – ОУ „Васил Левски” гр. Враца;

"И птиците са като хората..."

ІІІ та възрастова група, жанр Стих:

І во място: Любомир Аврадалиев – Национална търговска гимназия, гр.Пловдив.

"Сребърна – птици и хора"

ІІІ та възрастова група, жанр „Есе”:

І во място: Габриела Михайлова, ПГ по туризъм гр. Русе;

"Рецепта за жива природа"

ІІ ро място: Галина Петрова – СОУ „Й. Йовков”, гр. Тервел, СИП „Етнография”, ръководител Росица Стратиева;

"Езерото-легендарно и мистично"

ІІ ро място: Божидар Божилов – СОУ „Й. Йовков”, гр. Тервел, СИП „Етнография”, ръководител Росица Стратиева;

"Перо за мама"

ІІІ то място: Грета Николова - СОУ „Й. Йовков”, гр. Тервел, СИП „Етнография”, ръководител Росица Стратиева;

„Сребърна-птици и хора“

Поощрителна награда: Светлана Йорданова – СОУ Св. Пайсий Хилендарски гр. Дупница.

"Таен свят"
Специална награда за реферат: Миглена Желева, СОУ Димитър Талев гр. Добрич.

"Сребърна – птици и хора“

Специална награда за участие: Денка Илиева гр. Ямбол.

"Катерина"

РИОСВ-Русе ще изпрати наградите на отличените автори след 29 октомври 2013 година на посочените от тях адреси. За допълнителни въпроси и уточнения, можете да се обръщате към Рени Петрова – гл. експерт по „Връзки с обществеността” в РИОСВ-Русе на телефони: 082 /820 772, 0889 417 082 или по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.g.

Условия за участие в Национален литературен конкурс

Във връзка с отбелязване на 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия, в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе обявява
Национален литературен конкурс за ученици на тема:
„Сребърна – птици и хора”

Условия на конкурса

Участници: ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от страната в три възрастови групи:

  • първа група: 7 - 13 години;
  • втора: 14 - 16 години;
  • трета група: 17 - 19 години.

Жанр на творбата - по избор: есе, пътепис, разказ, приказка, стихотворение.
Цел: участниците да направят собствена интерпретация по темата въз основа на преживявания или разкази, да проявят креативност и оригиналност, да постигнат яснота на посланията си в творбите. Авторите имат пълна свобода са представят различни аспекти, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на Сребърна, историята, културата, съжителството между хората и птиците, ролята на резервата в мозайката от обекти на световното културно и природно наследство България.
Обем за есетата и разказите: не повече от 2 стр. - А4, формат: Word, шрифт: Times New Roman, размер на шрифта: 12 пункта, разстояние между редовете: 1,5.
Задължителна информация: творбите да бъдат придружени с информация за автора – име и фамилия, учебно заведение/клуб/школа, пощенски адрес и телефон (личен или на родител/учител) за кореспонденция.
Краен срок за изпращане на творбите: 30 септември 2013 година. Творбите се изпращат само по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Жури: Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценители.
Резултатите ще бъдат обявени на 25 октомври 2013 година на интернет страниците на инспекцията и на ПР „Сребърна” на адреси: www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com.

Победителите ще бъдат отличени с предметни награди. Най-добрите творби ще се публикуват на интернет страниците на РИОСВ-Русе и ПР „Сребърна”.

Важно: Авторските права на класираните на първите три места творби са на РИОСВ-Русе и ще бъдат използвани при изработката на рекламни материали.
Регионална инспекция по околната среда и водите не поема ангажимент да върнe обратно творбите на участниците в конкурса.

Продължава...

История

През 2013 година се навършват 65 години от началото на природозащитната дейност на територията на днешния Поддържан резерват „Сребърна”

Преди повече от век езерото „Сребърна” е било „Елдорадо за блатните птици” в очите на австрийския пътешественик Феликс Канц.

Още през 1942 г. Сребърна е обявена за „развъдник” на водоплаващи птици и в езерото е забранено всякакво ловуване. Три години по-късно тази забрана е премахната и е разрешен лов на водоплаващи птици.

На 20 септември 1948 г. с Постановление на МС „Блатото Сребърна” е обявено за птичи резерват (бранище), с площ 750 ха. Забранено е косенето на тръстиката и безпокоенето на птиците. През следващата година е изградена дига, която е прекъснала естествената му връзка с река Дунав и с това е преустановен притокът на прясната вода в резервата.

От 1965 г. резерватът е включен в категория „А” на проекта МАР (списък на най-значимите влажни зони в Европа, изработен от Международното бюро за изследване на водолюбивите птици). През 1975 г. е обявен за влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция, а от 1977 г. е биосферен резерват според критериите на световната мрежа на биосферните резервати по програмата „МАВ” (Човекът и биосферата) на ЮНЕСКО. Връчена е специална диплома.

Най-голямо признание резерватът получава през 1983 год. Предложен е за включване в Списъка на Световното културно и природно наследство на Седмата редовна сесия на Комитета за световно наследство “ ... като естествена функционираща екосистема, осигуряваща важна жизнена среда на застрашения къдроглав пеликан”.

Буферната зона на резервата е обявена през 1983 година със Заповед на Комитета за опазване на природната среда (ДВ бр.3/1983 г.).

Сребърна е в списъка на орнитологично важните места в Европа от 1989 г. Поради изграждането на защитна дига и ограничаване достъпът на пресни води от река Дунав в езерото, настъпват съществени промени в естествения характер на влажната зона и се влошава състоянието й.

През 1991 г. се правят няколко научни експертизи от български и чужди специалисти и се взема решение за предприемане на решителни мерки за подобряване на състоянието на резервата. Поради влошени екологични характеристики, през 1992 год. резерватът е включен в Списъка на застрашените от заличаване обекти на ЮНЕСКО.

В периода от 1992 г. до 1998 г. българското правителство в лицето Министерството на околната среда и водите изработва програма от мерки, насочени към възстановяване на естественото или близко до него състояние на екосистемите в резервата, следвайки препоръките на научната общност.

Най-съществените действия, които са предприети през периода са: разработване и реализиране на проект „Прокарване на хидравлична връзка между река Дунав и езерото Сребърна”, възстановяване на каналът, който е свързвал река Дунав с езерото до 1949 г. и разширяване на територията на резервата с почти една трета. Проектът е реализиран със съвместните усилия на Министерството на околната среда и водите и финансовата подкрепа на Рамсарската конвенция и секретариата на Конвенцията по световно културно и природно наследство.

Разкрита е и Рамсарската процедура за мониторинг на влажна зона под заплаха, съгласно конференцията в Montreux (1990 г.).

От 1999 г. Сребърна има статут на поддържан резерват и за него е разрешено провеждането на поддържащи, направляващи и регулиращи мерки и възстановителни мероприятия.

Усилията през годините се увенчават с успех и в края на юни 2003 г. резерватът е изваден от списъка на застрашените от изключване обекти на световното и културното наследство на ЮНЕСКО. Поддържан резерват „Сребърна” остава в списъка на обектите световно културно и природно наследство.

На територията на резервата са установени, 1123 таксона водорасли, 17 вида гъби, 15 вида лишеи, 139 таксона/видове/ висши водни и влаголюбиви растения, принадлежащи към 45 семейства и 97 рода. От флористичния генетичен фонд на влажните зони в България на Сребърна принадлежат 53% от видовете, респективно 75% от родовете и 78% от семействата.

Девет вида растения са защитени по Закона за биологичното разнообразие, 13 вида са включени в „Червената книга на България” и 2 вида присъстват в „Европейския списък на застрашените, редките и ендемични растения”. Общо до момента в резервата са установени 500 вида насекоми.

В самото езеро са установени около 20 вида риби от 6 семейства. По Бернската конвенция са защитени дунавска скумрия, брияна, върловка, деветиглена бодливка и виюн. В Националната стратегия брияната (Chalcalburnus chalcoides) е категоризирана като рядък за България вид, върловката (Leucaspius delineatus) - като “средно рядък”, а деветоиглената бодливка (Pungitius platygaster) - като „много рядък”. Същите видове са регистрирани в Червената книга на България като „защитени”.

От земноводните са установени 12 вида, от които 1 вид от Червената книга на България - сирийската чесновница (Pelobates syriacus) и други 8 вида защитени от Закона за биологичното разнообразие.

На територията на резервата са установени 15 вида влечуги, като 1 от тях - смокът мишкар (Elaphe longissima) е включен в международната Червена книга и Червената книга на България, а други шест вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Най - голямо е разнообразието на птиците. През различните сезони, общият видов състав достига около 223.

Перлата на резервата е гнездовата колония на къдроглавия пеликан. Броят на птиците в колонията за периода 1950 - 1980 г. варира от 29 до 127 двойки. През периода 2000-2004 години, числеността на двойките варира между 100 -120.

В края на 2007 г., буферната зона на Поддържан резерват „Сребърна” е прекатегорирана в защитена територия със заповед на министъра на околната среда и водите. Процедурата е извършена съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие. Буферната зона на ПР „Сребърна” – се нарича „Пеликаните”.

Продължава...

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.