Интерактивна игра „Открий Легендата”

Автор: Красимир КировИдеен проект: Рени Петрова Играта „Открий легендата” е разработена през 2006 година от експерти на РИОСВ-Русе. Предназначена е за деца и младежи на възраст от 8 до…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.