Web-базирана компютърна игра

Web-базирана компютърна игра  за две възрастови групи, реализирана по проект на РИОСВ-Русе, финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г."

нагоре

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.