С реализацията на дейностите по проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” подържан резерват „Сребърна” ще превърне в атрактивно място за природолюбителите

 • Прочетена: 635 пъти

С предвидените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” РИОСВ-Русе ще реализира редица поддържащи и възстановяващи мерки, целящи подобряване на състоянието на екосистемите и устойчиво управление на защитените територии. Това стана ясно на провелата се на 20 февруари пресконференция в град Силистра за представяне основните цели на проекта, проведените процедури до настоящия момент и предстоящите събития през 2014 г., организирана за представители на медиите и институциите в региона.

На пресконференцията участие взе част от екипа за управление. Директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям очерта основните приоритети на проекта. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лв.от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 леванационално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

До 31 март 2015 г. ще се актуализира Плана за управление на ПР „Сребърна” и ще се изготвят такива на резерват „Бели Лом”, ЗМ „Пеликаните” и ЗМ „Ломия”. Документите са важна предпоставка за  устойчивото управление на двата резервата и прилежащите им защитени местности.Поддържащите и възстановителни дейности предвиждат почистване на канала, свързващ езерото Сребърна с река Дунав от наноси и саморасла растителност, изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво и създаване на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп. Проектът предвижда също ремонтни дейности на административната сграда в ПР „Сребърна” и Природонаучния музей в селото, възстановяване на посетителската инфраструктура в резервата и информационно обезпечаване с табели.

За популяризиране на ПР „Сребърна” се предвиждат редица мерки като отпечатване на информационни и рекламни материали, изработване на 3D макети, образователни пакети за три възрастови групи, кампании, свързани с опазване на влажните зони и биоразнообразието на резервата. За предстоящите събития и новини, свързани с проекта информация може да бъде намерена на самостоятелната интернет страница на ПР „Сребърна” с адрес: www.srebarnalake.com.

Етапите на реализация на проекта и проведените процедури можете да видите тук

План за  организиране и провеждане на  кампании отвори

 

 

Продължава...

С разнообразни инициативи РИОСВ-Русе отбеляза Световния ден на влажните зони 2 февруари

 • Прочетена: 1934 пъти

На 5 и 6 февруари 2014 г. РИОСВ-Русе отбеляза с разнообразни инициативи  Сватовния ден на влажните зони. В информационния център на инспекцията гостуваха възпитаници на на СОУ „Васил Левски”, ОУ „Христо Смирненски” (кв. „Долапите”), ОУ „Отец Паисий” и ОУ „Любен Каравелов”- гр. Русе.

Експертите по биологично разнообразие на инспекцията запознаха учениците с чудния свят на влажните зони и техните обитатели, а съвместно с регионалния координатор на Българското дружество за защита на птиците децата изработиха птици, линогравюри и се запознаха с техниката на правене на хартия.

Наред с инициативите за деца, РИОСВ-Русе подготви и отпечата брошура за влажните зони на контролираната територия.

За Световния ден на влажните зони инспекцията организира конкурс за изработка на е-картички. До предварително обявения срок, в инспекцията постъпиха 20 е-картички от възпитаници на училища от Русе, Две могили и Силистра. Експертите на РИОСВ-Русе изразяват удовлетворение от конкурсните творби. В голяма част от тях присъстват характерните обитатели на влажните зони, които се наблюдават по поречието на река Дунав, доловени са и заплахите за тях. Участниците в конкурса са използвали специализиран софтуер, което е едно от най-важните условия.

Призовите места в първата възрастова група са за Пламен Христов и Берна Акманова – от СОУ „Йордан Йовков” гр. Русе, а във втората - Теодора  Циркова и Денислав  Големанов възпитаници на Математическа гимназия „Баба Тонка”. Най-добрите творби са пулбикувани на интернет страницата на инпекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/galeriya/posledno-dobaveni.html.

Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за изработка на електронна картичка

 • Прочетена: 2071 пъти

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе излъчи победителите в конкурса за изработване на картичка на водоплаващите птици, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г.

Призовите места в първата възрастова група са за Пламен Христов и Берна Акмакова –от СОУ „Йордан Йовков” гр. Русе, а във втората - Теодора  Циркова и Денислав  Големанов възпитаници на Математическа гимназия „Баба Тонка”.

 До предварително обявения срок, в инспекцията постъпиха 20 е-картички от възпитаници на училища от Русе, Две могили и Силистра. Експертите на РИОСВ-Русе изразяват удовлетворение от конкурсните творби. В голяма част от тях присъстват характерните обитатели на влажните зони, които се наблюдават по поречието на река Дунав, доловени са и заплахите за тях. Участниците в конкурса са използвали специализиран софтуер, което е едно от най-важните условия.

За всички ученици са предвидени грамоти и награди, закупуването на които се финансира по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен по процедура №BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Най-добрите творби ще бъдат пулбикувани на интернет страниците на инспекцията и на ПР „Сребърна” на адреси: www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com, както и ще бъдат отпечатани на хартиен носител.

Пълният спикък на победителите е публикуван на адрес:  http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Наградите ще се връчват след 6 февруари в Информационния център на РИОСВ-Русе на бул. „Придунавски № 20”, в рамките на работното време. Организаторите на конкурса ще се постараят наградите да достигнат до всички участници. Лице за контакт и допълнителни въпроси-Рени Петрова – гл. експерт по „Връзки с обществеността”, тел. 082/820 772 или 0889 417 082.           

Продължава...

Лед покри езерото Сребърна

 • Прочетена: 2093 пъти

Всички водни участъци на територията на Поддържан резерват „Сребърна” са покрити с 10-20 см лед. Снежната покривка в района на защитената територия е около 80 см., aoтчетеното нивото на водите в езерото е 235 см.

В резервата не се наблюдават птици, те са по река Дунав и незамръзналите водоеми в търсене на храна.

Продължава...

РИОСВ-Русе обяви конкурс за изработка на електронна картичка за водоплаващи птици

 • Прочетена: 2016 пъти

РИОСВ-Русе отправя предизвикателство към учениците да участват в конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици.

Конкурсът е част от инициативите на инспекцията за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г.

Картичките трябва да бъдат изработени с помощта на спeциализиран софтуер, по избор на участниците. Обектът на конкурса са водоплаващи птици, които могат да се наблюдават по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици - къдроглави пеликани, неми и пойни лебеди, червен агъч, сива чапла, бяла чапла, голяма белочела гъска, корморани  и др. В надпреварата могат да участват  ученици от основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в две възрастови групи: 14 - 16  години и 17 - 19 години.

Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат картичките по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по пощата: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да се придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес.

Картичките да бъдат с максимална резолюция 1024 х 768 пиксела, записани в jpeg, tiff, gif, bmp и/или pdf формат или разпечатани в размери 13-18 см (препоръчителна резолюция 1600 х 2243 в пиксели).

Крайният срок за изпращане на картичките е 1 февруари 2014 г., а резултатите ще бъдат обявени на 5 февруари 2014 г. Сред критериите за оценка ще са оригиналност, креативност и сложност на изпълнение. Най-добрите творби ще бъдат пулбикувани на интернет страниците на инспекцията и на ПР „Сребърна” на адреси: www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

Пълните условия на конкурса са публикувани на адреси:    http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html и http://srebarnalake.com.

Продължава...

Конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура №BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”,

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици, които могат да се наблюдават по поречието на река Дунав.

Условията на конкурса можете да изтеглите от тук

Продължава...

Предстои 38-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 • Прочетена: 1917 пъти

На 18 януари 2014 г. (събота) експерти на РИОСВ-Русе ще се включат в 38-тоСреднозимно преброяване на водолюбивите птици. То се организира всяка година в средата на януари от WetlandInternationalи се провежда едновременно в Европа, Близкия Изток и Северна Африка. Координатор за страната ни е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

В екипите за Среднозимното преброяване на контролираната от РИОСВ-Русе територия ще се включат представители на БЗДЗП, ДПП „Русенски Лом”, Регионален исторически музей – Русе и доброволци.

За територията на РИОСВ-Русе, преброяването ще се осъществи в ранните часове нa деня по поречието на река Дунав от град Русе до град Силистра, като обект на наблюдение ще са и някои вътрешни водоеми, микроязовири и язовири по маршрутите.

Обекти на Среднозимното преброяване са всички видове птици от разредите гъскоподобни, гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови. За тези видове влажните зони са основно местообитание, източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство.

Среднозимното преброяване се осъществява по методика за мониторинг, включена в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). Данните от преброяването трябва да се попълват  в електронен шаблон към информационната система на НСМБР и да се обобщят и се изпратят до Изпълнителна агенция по околната среда и водите. Резултатите са от съществено значение за оценка на числеността на популациите и на миграционните навици на наблюдаваните видове.

           

Продължава...

Наблюдавани са къдроглави пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

 • Прочетена: 2229 пъти

Между 40 и 50 екземпляра от защитения вид къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)се наблюдават на територията на Поддържан резерват „Сребърна” и  съседни водоеми. Това е установила охраната на резервата от няколко дни. В момента все още е рано да се говори за начало на брачен период. Птиците извършват облитания за риболов и си почиват върху наколните платформи в езерото.

Обикновено гзездовият период започва в края  на февруари-началото на март. Подобно на други  водоплаващи птици къдроглавият пеликан е скитащ вид. Той прекарва времето извън размножителния период по поречието на река Дунав и водоеми около него в търсене на храна и подходящи места за почивка. Миграция към южните части на Балканския полуостров и морските крайбрежия се наблюдава само при изключително ниски температури, когато водоемите, осигуряващи храната им замръзват.

            Охраната на резервата извършва ежедневни обходи на територията на резервата. Водното ниво при голямо водно огледало е 240 см.

Продължава...

Над 4 милиона лева ще се инвестират в устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”

 • Прочетена: 1699 пъти

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе започна реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96). Със заповед № РД-520/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите на РИОСВ-Русе като бенефициент по проекта е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26). Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Времетраенето на проекта е от 02.07.2012 г. до 31.03.2015 г.

Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) предвижда:

 • поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” и резерват  „Бели Лом”;
 • проучвателни дейности на биологичното разнообразие и екосистемите в двата резервата: във връзка с актуализиране на Плана за управление на ПР „Сребърна”, в т.ч. и на ЗМ „Пеликаните”; инвентаризация на видовия състав и на състоянието на горските екосистеми в Р „Бели Лом” във връзка с изготвяне на План за управление на Резерват „Бели Лом” и  на Защитена местност „Ломия”;
 • възстановяване на съществуваща посетителска инфраструктура в ПР „Сребърна”, маркиране на границите на двата резервата и поставяне на маси и пейки за посетители в Р „Бели Лом”;
 • благоустрояване на местата за спортен риболов на територията на ПР „Сребърна”. Изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” на мястото на съществуваща полуразрушена наколна платформа;
 • ремонтни дейности в Природонаучен музей-с. Сребърна и в административната сграда на ПР „Сребърна”;
 • създаване на система за непрекъснато видео наблюдение на ПР „Сребърна”;
 • ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните пътища в ПР „Сребърна”;
 • информационно обезпечаване на  територията на резерватите в т. ч.  изработване на табели, информационни табла и билбордове  и подмяна на съществуващите указателни табели и табла в Р „Бели Лом” и др.
 • изработване на самостоятелна Интернет страница на поддържан резерват „Сребърна” с адрес: www.srebarnalake.com, която ще осигури информационно обезпечаване и прозрачност за състоянието на резервата.
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.