Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1651

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1665

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1775

Българска академия на науките

1547

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2373

Областна администрация Силистра

5824

Община Силистра

5075

Обединен детски комплекс Силистра

1593

БлуЛинк – информационна мрежа

1508

WWF България

1535

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1460

Българско дружество за защита на птиците

1671

Национална комисия за ЮНЕСКО

1868

Рамсарска конвенция

1492

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.