Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1864

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1873

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

2358

Българска академия на науките

1750

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

3792

Областна администрация Силистра

5998

Община Силистра

5278

Обединен детски комплекс Силистра

1793

БлуЛинк – информационна мрежа

1672

WWF България

1734

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1675

Българско дружество за защита на птиците

1850

Национална комисия за ЮНЕСКО

2094

Рамсарска конвенция

1670

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.