Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1632

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1643

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1758

Българска академия на науките

1530

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2339

Областна администрация Силистра

5809

Община Силистра

5059

Обединен детски комплекс Силистра

1578

БлуЛинк – информационна мрежа

1492

WWF България

1520

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1448

Българско дружество за защита на птиците

1656

Национална комисия за ЮНЕСКО

1849

Рамсарска конвенция

1478

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.