Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1663

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1683

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1783

Българска академия на науките

1565

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2406

Областна администрация Силистра

5829

Община Силистра

5094

Обединен детски комплекс Силистра

1614

БлуЛинк – информационна мрежа

1512

WWF България

1549

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1476

Българско дружество за защита на птиците

1685

Национална комисия за ЮНЕСКО

1891

Рамсарска конвенция

1500

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.