Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1853

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1860

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

2251

Българска академия на науките

1735

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

3509

Областна администрация Силистра

5985

Община Силистра

5262

Обединен детски комплекс Силистра

1781

БлуЛинк – информационна мрежа

1658

WWF България

1723

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1640

Българско дружество за защита на птиците

1838

Национална комисия за ЮНЕСКО

2077

Рамсарска конвенция

1659

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.