Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1522

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1524

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1649

Българска академия на науките

1438

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1981

Областна администрация Силистра

5673

Община Силистра

4968

Обединен детски комплекс Силистра

1455

БлуЛинк – информационна мрежа

1395

WWF България

1427

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1359

Българско дружество за защита на птиците

1521

Национална комисия за ЮНЕСКО

1758

Рамсарска конвенция

1387

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.