Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1512

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1512

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1640

Българска академия на науките

1427

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1967

Областна администрация Силистра

5663

Община Силистра

4959

Обединен детски комплекс Силистра

1446

БлуЛинк – информационна мрежа

1378

WWF България

1415

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1350

Българско дружество за защита на птиците

1510

Национална комисия за ЮНЕСКО

1748

Рамсарска конвенция

1375

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.