Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1862

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1869

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

2345

Българска академия на науките

1746

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

3729

Областна администрация Силистра

5995

Община Силистра

5274

Обединен детски комплекс Силистра

1791

БлуЛинк – информационна мрежа

1670

WWF България

1732

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1673

Българско дружество за защита на птиците

1848

Национална комисия за ЮНЕСКО

2090

Рамсарска конвенция

1667

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.