Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1749

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1761

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1927

Българска академия на науките

1644

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2622

Областна администрация Силистра

5893

Община Силистра

5170

Обединен детски комплекс Силистра

1691

БлуЛинк – информационна мрежа

1571

WWF България

1637

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1550

Българско дружество за защита на птиците

1748

Национална комисия за ЮНЕСКО

1976

Рамсарска конвенция

1572

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.