Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1825

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1833

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

2166

Българска академия на науките

1712

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2981

Областна администрация Силистра

5962

Община Силистра

5240

Обединен детски комплекс Силистра

1759

БлуЛинк – информационна мрежа

1634

WWF България

1698

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1616

Българско дружество за защита на птиците

1814

Национална комисия за ЮНЕСКО

2041

Рамсарска конвенция

1637

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.