Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1614

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1627

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1746

Българска академия на науките

1517

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2314

Областна администрация Силистра

5796

Община Силистра

5049

Обединен детски комплекс Силистра

1565

БлуЛинк – информационна мрежа

1477

WWF България

1504

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1434

Българско дружество за защита на птиците

1642

Национална комисия за ЮНЕСКО

1837

Рамсарска конвенция

1461

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.