Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1844

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1852

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

2221

Българска академия на науките

1728

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

3282

Областна администрация Силистра

5977

Община Силистра

5255

Обединен детски комплекс Силистра

1773

БлуЛинк – информационна мрежа

1649

WWF България

1716

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1633

Българско дружество за защита на птиците

1829

Национална комисия за ЮНЕСКО

2064

Рамсарска конвенция

1652

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.