Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1599

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1609

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1738

Българска академия на науките

1508

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2178

Областна администрация Силистра

5766

Община Силистра

5036

Обединен детски комплекс Силистра

1543

БлуЛинк – информационна мрежа

1460

WWF България

1487

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1421

Българско дружество за защита на птиците

1627

Национална комисия за ЮНЕСКО

1826

Рамсарска конвенция

1452

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.