Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1860

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1867

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

2280

Българска академия на науките

1744

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

3622

Областна администрация Силистра

5992

Община Силистра

5270

Обединен детски комплекс Силистра

1788

БлуЛинк – информационна мрежа

1666

WWF България

1730

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1670

Българско дружество за защита на птиците

1845

Национална комисия за ЮНЕСКО

2086

Рамсарска конвенция

1665

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.