Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1605

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1616

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1742

Българска академия на науките

1512

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2262

Областна администрация Силистра

5785

Община Силистра

5040

Обединен детски комплекс Силистра

1553

БлуЛинк – информационна мрежа

1467

WWF България

1495

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1425

Българско дружество за защита на птиците

1630

Национална комисия за ЮНЕСКО

1830

Рамсарска конвенция

1457

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.