Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1677

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1693

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1812

Българска академия на науките

1578

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2451

Областна администрация Силистра

5836

Община Силистра

5110

Обединен детски комплекс Силистра

1630

БлуЛинк – информационна мрежа

1516

WWF България

1571

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1486

Българско дружество за защита на птиците

1689

Национална комисия за ЮНЕСКО

1905

Рамсарска конвенция

1510

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.