Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1514

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1516

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1642

Българска академия на науките

1430

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1969

Областна администрация Силистра

5666

Община Силистра

4961

Обединен детски комплекс Силистра

1447

БлуЛинк – информационна мрежа

1379

WWF България

1416

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1352

Българско дружество за защита на птиците

1513

Национална комисия за ЮНЕСКО

1749

Рамсарска конвенция

1377

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.