Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1686

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1702

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1839

Българска академия на науките

1589

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2490

Областна администрация Силистра

5844

Община Силистра

5116

Обединен детски комплекс Силистра

1639

БлуЛинк – информационна мрежа

1523

WWF България

1580

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1495

Българско дружество за защита на птиците

1698

Национална комисия за ЮНЕСКО

1913

Рамсарска конвенция

1518

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.