Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1539

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1544

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1670

Българска академия на науките

1453

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2004

Областна администрация Силистра

5689

Община Силистра

4984

Обединен детски комплекс Силистра

1471

БлуЛинк – информационна мрежа

1410

WWF България

1442

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1375

Българско дружество за защита на птиците

1546

Национална комисия за ЮНЕСКО

1776

Рамсарска конвенция

1401

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.