Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1706

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1719

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1868

Българска академия на науките

1607

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2517

Областна администрация Силистра

5860

Община Силистра

5132

Обединен детски комплекс Силистра

1655

БлуЛинк – информационна мрежа

1537

WWF България

1602

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1516

Българско дружество за защита на птиците

1718

Национална комисия за ЮНЕСКО

1933

Рамсарска конвенция

1537

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.