Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1725

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1742

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1885

Българска академия на науките

1626

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2545

Областна администрация Силистра

5875

Община Силистра

5151

Обединен детски комплекс Силистра

1672

БлуЛинк – информационна мрежа

1552

WWF България

1618

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1530

Българско дружество за защита на птиците

1731

Национална комисия за ЮНЕСКО

1955

Рамсарска конвенция

1552

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.