Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1598

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1606

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1736

Българска академия на науките

1506

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2116

Областна администрация Силистра

5749

Община Силистра

5035

Обединен детски комплекс Силистра

1535

БлуЛинк – информационна мрежа

1459

WWF България

1486

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1421

Българско дружество за защита на птиците

1626

Национална комисия за ЮНЕСКО

1826

Рамсарска конвенция

1451

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.