Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1579

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1594

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1726

Българска академия на науките

1492

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2055

Областна администрация Силистра

5728

Община Силистра

5025

Обединен детски комплекс Силистра

1524

БлуЛинк – информационна мрежа

1445

WWF България

1477

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1409

Българско дружество за защита на птиците

1605

Национална комисия за ЮНЕСКО

1815

Рамсарска конвенция

1435

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.