Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1769

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1779

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

2014

Българска академия на науките

1662

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2715

Областна администрация Силистра

5910

Община Силистра

5190

Обединен детски комплекс Силистра

1709

БлуЛинк – информационна мрежа

1588

WWF България

1653

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1569

Българско дружество за защита на птиците

1766

Национална комисия за ЮНЕСКО

1993

Рамсарска конвенция

1590

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.