Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1736

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1749

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1900

Българска академия на науките

1632

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2573

Областна администрация Силистра

5882

Община Силистра

5158

Обединен детски комплекс Силистра

1679

БлуЛинк – информационна мрежа

1559

WWF България

1625

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1538

Българско дружество за защита на птиците

1738

Национална комисия за ЮНЕСКО

1963

Рамсарска конвенция

1560

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.