Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1808

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1814

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

2088

Българска академия на науките

1696

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2839

Областна администрация Силистра

5947

Община Силистра

5222

Обединен детски комплекс Силистра

1744

БлуЛинк – информационна мрежа

1620

WWF България

1685

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1601

Българско дружество за защита на птиците

1798

Национална комисия за ЮНЕСКО

2027

Рамсарска конвенция

1623

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.