Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1653

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1672

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1779

Българска академия на науките

1554

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2386

Областна администрация Силистра

5828

Община Силистра

5081

Обединен детски комплекс Силистра

1597

БлуЛинк – информационна мрежа

1510

WWF България

1541

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1467

Българско дружество за защита на птиците

1677

Национална комисия за ЮНЕСКО

1873

Рамсарска конвенция

1494

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.