Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1520

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1522

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1647

Българска академия на науките

1436

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1979

Областна администрация Силистра

5671

Община Силистра

4966

Обединен детски комплекс Силистра

1453

БлуЛинк – информационна мрежа

1392

WWF България

1425

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1357

Българско дружество за защита на птиците

1518

Национална комисия за ЮНЕСКО

1754

Рамсарска конвенция

1385

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.