Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1593

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1604

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1733

Българска академия на науките

1502

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2079

Областна администрация Силистра

5743

Община Силистра

5033

Обединен детски комплекс Силистра

1527

БлуЛинк – информационна мрежа

1455

WWF България

1484

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1418

Българско дружество за защита на птиците

1623

Национална комисия за ЮНЕСКО

1823

Рамсарска конвенция

1444

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.