Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1786

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1795

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

2048

Българска академия на науките

1679

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

2763

Областна администрация Силистра

5928

Община Силистра

5205

Обединен детски комплекс Силистра

1725

БлуЛинк – информационна мрежа

1604

WWF България

1669

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1584

Българско дружество за защита на птиците

1781

Национална комисия за ЮНЕСКО

2007

Рамсарска конвенция

1604

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.